Presentation

Kommunicera effektivt

Att förstå och ta kontroll över hur man uppfattas har blivit en av vår tids absolut viktigaste konkurrensfördelar. Kommunikation är nyckeln för att lyckas. Vi är helt övertygade om att det är relationsbyggarna och de som är skickliga på kommunikation som är vinnarna nu och framöver. Vi lär dig att kommunicera på ett sådant sätt att de som lyssnar är beredda att ta till sig och agera utifrån det du säger. De strukturer och verktyg vi lär dig kan du tillämpa i både större och mindre sammanhang.

Kommunikation är nyckeln.

Vi utbildar och coachar i presentationsteknik på ett sätt som garanterat höjer din nivå, oavsett utgångspunkt. Efter utbildningen kommer du att känna dig trygg i hur du disponerar och levererar en presentation som övertygar och inspirerar, oavsett om det är i ett möte eller inför en grupp.

1

Kommunikationsträning

Att våga tala inför en grupp, eller att våga uttrycka och stå för en åsikt är något alla borde träna på. Det stärker självförtroendet, det egna varumärket och ytterst är det faktiskt en fråga om demokrati.

Vi har de senaste 10 åren utbildat flera tusen personer i hur man påverkar andra genom effektiv kommunikation. Vår kurs Communicate with Impact får alltid genomgående toppbetyg och åstadkommer förändring - på riktigt! Gott om referenser finns.

Succékursen - Communicate with impact
(utbildning om 1 eller 2 dagar, max 9 deltagare)

Vi har ett högt tempo och arbetar interaktivt med deltagarna. De videofilmas och får feedback direkt i enrum med en av tränarna. Vi utgår alltid från er professionella verklighet.

Ur innehållet:

  • att tala på ett sätt som inger förtroende och väcker intresse
  • att förstärka ditt budskap med hjälp av kroppsspråket, ögonen och rösten
  • förberedelser, disposition och den röda tråden
  • att sälja in en idé
  • hantera invändningar, frågor och kniviga situationer
  • hantera nervositet
  • Power point och andra hjälpmedel
  • modern forskning inom kommunikation
  • att förstärka ett budskap med hjälp av exempel och historier

Individuell talarträning

En del tycker inte om att gå på utbildning, utan vill hellre träna enskilt. Inga problem! Vi skräddarsyr din träning efter dina behov. Du kanske är chef som behöver träna på att inspirera och få med dig dina medarbetare. Eller prata om svåra saker på ett sätt som blir tydligt och inger förtroende. Du kanske är konsult och behöver träna på hur du presenterar dig och ditt företag på ett sätt som väcker intresse och förtroende. Eller något helt annat. Hör av dig till oss så tar vi fram ett upplägg som passar dig.

2

Train the trainer

Är du expert på ditt område men inte på att hålla utbildningar? Blir du ofta ombedd att berätta om vad du gör för att andra ska lära sig? Kunskapsöverföring blir allt viktigare hos de flesta företag, vi måste dela med oss av det vi kan. Men det ställer höga krav på den som ska lära ut – som kanske inte har någon pedagogisk erfarenhet alls.

Vår kurs Train the Trainer är lösningen! Under en eller två dagar lär vi dig hur du disponerar och framför din utbildning på ett sätt som håller deltagarna intresserade och beredda att lära sig mer. Du lär dig bland annat att hantera praktiska situationer som att fånga förväntningar, aktivera deltagare, använda tiden samt att anpassa dig efter deltagarna. Du lär dig att leverera fakta på ett intresseväckande sätt, som ger varaktiga kunskaper, färdigheter och insikter som deltagarna har praktisk nytta av.