Personal

Executive Branding

En chef med ett starkt varumärke kan göra hela skillnaden.

Tydliga ledare som står för väl definierade värderingar, och som kan kommunicera mål och mening på ett inspirerande sätt är en viktig framgångsfaktor för alla företag – inte minst idag när osäkerheten på arbetsmarknaden är stor. De flesta av oss längtar efter tydliga förebilder.

Eftersom chefer och ledare personifierar företaget så fungerar de som en brygga mellan företagsvarumärket och dess kunder. En chef med ett välkänt, definierat och autentiskt varumärke som stämmer överens med vad företaget handlar om, inger förtroende och appellerar till våra känslor.

Ett starkt chefsvarumärke kommer att leda till:

 • Att det blir lättare att både rekrytera och behålla talanger.
 • Fler affärer och fördelaktiga samarbeten.
 • Ökat budskapsgenomslag och större inflytande.
 • Positiv mediauppmärksamhet.
 • Ökad stolthet internt.
1

Executive branding – ditt chefsvarumärke

Snabba förändringar och en osäker omvärld kräver tydliga och synliga ledare. Som chef vill du förstås lämna avtryck, bli en välkänd och uppskattad profil på ditt företag eller inom din bransch. Du vill helt enkelt ha ett starkt varumärke!

Chefer och ledare som kommer till oss, gör det av olika anledningar, t.ex:

 • De vill stärka sitt varumärke för att attrahera talanger, kunder och/eller kapital
 • De har fått höra att de måste ta mer plats i ledningsgruppen
 • De vill använda sin ledarposition för att föra ut ett viktigt budskap, påverka, driva opinion
 • De vill profilera sig för att få intressanta styrelseuppdrag

Oavsett om du är ansvarig för flera hundra personer eller bara några få, är det viktigt att ha koll på vad ditt chefsvarumärke står för eftersom det påverkar både din karriär och företaget du företräder. Men det kan vara svårt att veta vad du ska fokusera på och hur du ska börja. Vi kan hjälpa dig!

Tillsammans jobbar vi med

 • Vad vill du bli känd och uppskattad för? Vilket avtryck vill du göra?
 • Din ledarskapsfilosofi och dina hjärtefrågor
 • Din identitet och personlighet
 • Din online-profil och online-strategi
 • Dina varumärkeshistorier/ramberättelser
 • Att kommunicera på ett sätt som inger förtroende och väcker intresse
 • Din PR-plan

Omfattning

Vi skräddarsyr alltid upplägg utifrån dina behov och ambitioner, men det är oftast individuell coachning eller del av ett ledarskapsprogram.

Visa mer
2

Personal branding – så blir du en ledare inom ditt område

En thought leader, eller tankeledare, är en person som andra gärna refererar till och lyssnar på. De synliggör både sin egen och företagets kompetens, samtidigt som de bygger stolthet och engagemang internt.

De flesta som anlitar oss är konsulter som vill bli ledare inom sitt område. Vinsterna med ett starkt personligt varumärke är att det genererar fler affärer, ökar budskapsgenomslaget, attraherar talanger och stärker företagsvarumärket. Vi identifierar och lyfter fram en eller flera nyckelpersoner på företag och hjälper dem att bli thought leaders!

Tillsammans jobbar vi med

 • Vad vill du bli känd och uppskattad för? Vilket avtryck vill du göra?
 • Din filosofi och dina hjärtefrågor
 • Din identitet och personlighet
 • Din online-profil och online-strategi
 • Dina varumärkeshistorier/ramberättelser
 • Att kommunicera på ett sätt som inger förtroende och väcker intresse
 • Din PR-plan

Omfattning

Vi arbetar med hybrider av online och offline-utbildningar, workshops och coaching.

För vem?

Konsulter, chefer, entreprenörer, utvalda personer på företag och organisationer.

Visa mer
3

Din karriär är din business – se till att bli tydlig och synlig

Rätt kompetens till rätt uppdrag vid rätt tidpunkt! Det här är utmaningarna som de flesta företag står inför idag, när matchning ersätter långsiktighet. Självinsikt, självledarskap och social kompetens är förutsättningar för att klara sig i dagens yrkesliv. Men lugn, det finns hjälp att få!

Vi utbildar era medarbetare i att identifiera och lyfta fram det som gör dem speciella och förstå hur de kommunicerar det på ett sätt som är tydligt och lätt att ta tills sig. Vi ger dem verktygen de behöver för att våga kliva fram och ta plats.

Tillsammans jobbar vi med

 • Vad handlar just ditt varumärke om? (Vem är du, vad är du grym på och hur kan du skapa värde? Vad står du för och vart är du väg?)
 • Att se sig själv i ljuset av andra
 • LinkedIn som varumärkesplattform
 • Att bygga förtroende och skapa hållbara relationer
 • Vad kan du göra för att stärka ditt varumärke internt?

Omfattning

Ett utbildningsprogram som är en hybrid av två seminarier med digitala moduler däremellan. Allt för att säkerställa att ny kunskap omvandlas till nytt beteende.

För vem?

Talanger (som en del av ett talent management-program), nyanställda eller varför inte låta alla medarbetarna haka på!

Visa mer
4

Företagarpaket

En tydlig strategi är grunden för all kommunikation – att bara göra en massa insatser utan en genomtänkt strategi och gedigen kunskap är som att skjuta vilt omkring sig med hagelbössan utan en måltavla.

Det här är för er, alla småföretagare, entreprenörer och tillväxtbolag, som ännu inte har en kommunikationsavdelning – men vill arbeta aktivt med att stärka ert varumärke. Ni kanske tycker att det är för dyrt att anlita en PR-byrå, men behöver hjälp med er kommunikation.

Vi hjälper er att snabbt komma på banan med vårt populära startpaket för småföretagare.

1. Startpaketet – ”tydlig”

Allt börjar här. Under två halvdagars workshops och ett uppföljningsmöte ”sätter” vi varumärket. Vi hjälper er att identifiera:

 • Syfte, vision, mission och mål
 • Värderingar, filosofi och hjärtefrågor
 • Personlighet, varumärkeslöfte
 • Intressenter och konkurrenter
 • Swot-analys
 • Övergripande strategi

Ni får:

En varumärkesplattform som utgör själva fundamentet i all er kommunikation, både internt och externt. På uppföljningsmötet om ca en timme stämmer vi av och diskuterar hur arbetet ska tas vidare.

2. Kommunikationspaketet – ”synlig”

Nästa steg är att hjälpa er att bli mer synliga. Här arbetar vi med workshops för att tillsammans ta fram en en handlingsplan. Vi hjälper er att identifiera:

 • Budskap
 • Intressenter
 • Relevanta kanaler
 • Tonalitet
 • Aktiviteter

Ni får:

En kommunikationsstrategi och en konkret handlingsplan för era kommunikationsinsatser, både online och offline.

Visa mer

Är du nyfiken på att lära dig mer? Boka en kortare inspirationsföreläsning om hur du stärker både ditt eget och företagets varumärke genom executive branding!