Disc

Find your why

Utan en idé om varför ni finns och på vilket sätt ni gör nytta för många människor tappar ni den bästa konkurrensfördelen som går att få; en attraktiv stamkultur med en tydlig ledstjärna som lockar till sig rätt människor av rätt anledning.

Det har gjorts studier, skrivits böcker och artiklar om det – vi vet säkert att de mest framgångsrika företagen inte bara tänker på att tjäna pengar. De ser bortom det och vill vara med och göra världen till en bättre plats. De har ett tydligt syfte och en företagsfilosofi som fungerar som verksamhetens ryggrad och basen för gemenskapen. Företagsfilosofin är svaret på varför ni finns, vad ni står för och hur ni arbetar.

Ett tydligt syfte bygger tillfredsställelse och stolthet. Det lockar till sig människor som tror det ni tror och vill vara med och bidra. Engagerade och lojala medarbetare som får saker gjorda, genererar nya idéer, hittar nya arbetssätt och som sprider fantastiska historier om företaget de arbetar på. Vi hjälper er att hitta och formulera er företagsfilosofi.

1

Find your why

Ett tydlig syfte, värderingar och hjärtefrågor är varumärkets hjärta och grunden för all kommunikation. Vi hjälper er att identifiera företagets syfte och hjärtefrågor, att formulera en företagsfilosofi och att hitta historierna som stärker ert varumärke.

Under inspirerande workshops får ni arbeta med frågor som till exempel: Vad vill ni bli välkända och uppskattade för? Hur vill ni bli uppfattade? Varför gör ni det ni gör? På vilket sätt gör ni skillnad för många människor? Vi sammanställer sedan arbetet i ett dokument.

2

Värderingar

För oss människor är det både roligare och enklare när vi befinner oss i organisationer där vi delar värdegrunden. Värderingar är inte bara fina ord på en hemsida, för att bygga en stark kultur måste ni ha tydligt formulerade värderingar som visar på de beteenden och attityder som krävs för att lyckas. Och de ska efterlevas av alla, varje dag, år ut och år in. Värderingar + beteenden = kultur. Kulturen = varumärket!

Vi genomför workshops och seminarier för att hitta och definiera innebörden av era värderingar och hur dessa ska visa sig i attityder och beteenden. Vi arbetar också med faktiska händelser från er vardag för att träna på hur ni bör agera ur ett värderingsperspektiv.

Kanske behöver ni inte uppfinna hjulet? Då kan det vara vettigt att inleda arbetet med att genomföra intervjuer med medarbetarna för att identifiera vilken positiv värdegrund ni har redan idag och som ni bör fortsätta att stärka.

3

Kulturförändring

Ibland är skutan på väg ut fel håll, vanliga varningstecken är oengagerade, missnöjda och i värsta fall utbrända medarbetare. Hög personalomsättning och dåligt rykte är något som kan ta år att reparera. Idag när kulturen är varumärket och har ni inte råd att stoppa huvudet i sanden och hoppas att det reder sig. Visa att ni tar det på allvar och agera med en gång.

Vi kan hjälpa er att ta reda på vad som har gått snett genom djupintervjuer med era medarbetare. Vi kan komma med en åtgärdsplan och vara ett bollplank åt chefer och ledningsgrupp.