Leadership

Human Up Leadership

Den nya tidens ledarskap är mänskligt och inkluderande – alla förtjänar att må bra på jobbet och att ha de bästa förutsättningarna att göra bra ifrån sig. Alla förtjänar att känna mening och gemenskap och att deras bidrag är viktigt. Alla förtjänar att komma hem glada och nöjda efter en arbetsdag. För att åstadkomma det behövs mänskliga inkluderande ledare, inspirerande ledare som visar vägen och sätter ramarna, som sätter människors väl och ve i främsta rummet.

Inkludering är nyckeln till ett modernt ledarskap på dagens globala arena - det innebär att ta tillvara på människors olikheter på ett medvetet och strategiskt sätt. Du som chef spelar en avgörande roll för hur inkluderande er kultur och arbetsplats är. Kommunikation är den andra framgångsfaktorn eftersom chefens förmåga att inspirera och motivera människor är avgörande på de förändringsresor som de flesta företag står inför.

Vi kan vara ditt bollplank, genomföra ledarskapsprogram och kommunikationsträning och stärka ditt varumärke som chef.

1

Human up leadership – ledarskapsprogram

Studier visar att 89% av alla vd:ar för Fortune 500-företag inser att ledarskap kultur och engagemang är de viktigaste prioriteringarna i ett globalt näringsliv.

Och de vet att det finns ett betydande samband mellan vinst och mångfald. Mångfald kan vara den största tillgången i en organisation, men det kan också bli en belastning – beroende på hur väl utvecklad den kulturella intelligensen är i organisationen. Kulturell intelligens handlar om att kunna kommunicera, samarbeta och förhandla med människor med olika värderingar och bakgrund. Men det handlar lika mycket om att rikta blicken mot sig själv och förstå hur ens egen kultur påverkar den egna världsbilden och hur våra kulturella antagande och stereotyper påverkar vilka förväntningar man har.

Vi utformar ledarskapsutvecklingsprogram som syftar till att skapa mångfaldiga och inkluderande organisationer. Våra program är skräddarsydda och stödjer våra kundens övergripande affärsplan och strategiska mål.

2

Varför-drivet ledarskap

Affärer är egentligen bara ett resultat av människors ansträngningar, så är det bara. Frågan är bara hur du kan leda ditt team eller din organisation för att skapa det engagemang som krävs?

Vi hävdar att chefer som styrs av en tydlig vision, en idé som varför de gör det de gör har mycket större förutsättningar att lyckas. Vi skräddarsyr utbildningar som hjälper dig att:

  • leda ditt team mot företagets vision och strategiska mål
  • bli den ledare ditt team behöver och som känns autentiskt för dig
  • utforma strategier för att öka dina medarbetares motivation och engagemang
3

Ledarskap och coaching

Mångfald och inkludering är ett hett ämne, det ligger högt på agendan för de flesta företag. Är du nyfiken på ämnet och att börja arbeta mer inkluderande i din organisation?

Vår erfarna ledarskapskonsult Johanne Spjut föreläser i ämnet och delar med sig av sin erfarenhet av att arbeta med inkludering i både stora och små organisationer.