Team branding

Ni kanske har tappat geisten. Ni har svårt att få gehör för era frågor. Ni tycker inte andra verkar uppskatta det ni gör. Kanske har ni svårt att agera som ett lag, där alla i teamet är viktiga nyckelspelare och har samma mål. Då kan team branding vara något för er!

Teamets varumärke är summan av andras upplevelser av teamet. Oavsett om du har tänkt på det eller inte har ert team, precis som företag och personer, ett varumärke. Folk tänker och tycker saker om er och det i sin tur påverkar ert inflytande, er status och era resultat. Allt ni gör och allt ni säger stärker eller försvagar er ställning. Varje dag interagerar ni med chefer och kollegor och befäster er position – medvetet eller omedvetet. Bestäm er för hur ni vill uppfattas. Som en bra-att-ha-funktion eller som en viktig del av affären?

Disc
1

Team Branding — Så profilerar du ditt team internt

Team med starka varumärken får uppmärksamhet och erkännande från både kunder och kollegor. Ditt team bidrar helt säkert mycket till verksamheten redan idag, men om ni inte kommunicerar det på ett bra sätt, får kollegor och ledning aldrig reda på det. Tänk på att teamets rykte är avgörande för såväl prestationen som arbetsglädje och möjligheten att påverka!

Ett team med starkt varumärke har teammedlemmar som alla vet vad de är bra på och hur de bidrar till verksamheten, kan tydligt formulera vad det gör och varför det är avgörande för organisationen, är engagerade känner sig stolta över sitt arbete och är lysande ambassadörer för företaget.

Uppläggen ser lite olika ut, beroende på företag och behov. Vi genomför workshops, coachingprogram och utbildningar. Oftast blandar vi fysiska utbildningstillfällen med digitala uppgifter mellan varje tillfälle.

Tillsammans jobbar vi med

  • Att hitta era framgångshistorier
  • Att identifiera era lärdomar
  • Att vaska fram gruppen styrkor och drivkrafter och sätta ord på hur ni kan använda dem för att bidra till företagets framgång
  • Verktyg för bra storytelling
  • Att kommunicera på ett sätt som väcker intresse och inger förtroende

Omfattning

Vi arbetar med en kombination av workshops, coachning och webbaserade uppgifter att göra mellan gångerna.

Visa mer
2

Förstå dig själv för att förstå andra (DISC)

Fokus på självkännedom är avgörande för att relationerna med andra människor ska fungera bra. Att känna till sina egna och andras drivkrafter och beteendestilar gör att ni kommunicerar effektivare, förbättrar samarbetet och skapar väl fungerande team. Dessutom hjälper det er att bli mer framgångsrika när det gäller försäljning och kundbemötande.

Vi använder DISC-analyser som ett verktyg för personlig och yrkesmässig utveckling. Verktyget är inget psykologisk test eller en uttömmande beskrivning av personligheter, däremot är det ett redskap för reflektion, som ger ökad självinsikt och bättre förståelse för andra människors sätt att vara.

DISC är användbart i all form av kommunikation, men vi tycker att DISC-analysen är extra bra att arbeta med när det gäller teamutveckling eller när det finns problem i kommunikationen på en arbetsplats.

Under våra DISC-workshopar brukar vi till exempel arbeta med:

  • Gruppens kommunikationsstil och beteendemönster, det vill säga hur människors olika styrkor samverkar, vilka drivkrafter de har samt vilka likheter och olikheter som finns i gruppen.
  • Vad innebär de olika profilerna när det gäller samarbete i gruppen, feedback, förändringar, effektivitet och handlingsutrymme?
  • Hur man kommunicerar bäst med varandra, vilka problem och missförstånd som kan uppstå och hur man undviker dem.
  • Vi pratar också om hur man kan använda de nyvunna kunskaperna för att bättre bemöta kunder och klienter.
Visa mer

Vi kan hjälpa er att bygga starka, välfungerande superteam i flera steg.

1

Inspirationsföreläsningar

2

Workshops

3

Utbildningar