Executive branding – ditt chefsvarumärke är viktigt!

Blogg
oktober 31, 2018
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Som ledare i dagens föränderliga värld är ditt chefsvarumärke oerhört viktigt. Tydliga ledare som står för väl definierade värderingar, och som kan kommunicera mål och mening på ett inspirerande sätt, är en viktig framgångsfaktor för alla företag – inte minst idag när osäkerheten på arbetsmarknaden är stor. De flesta av oss längtar efter tydliga förebilder.

Arbetsmarknadens villkor har förändrats och jakten på talangerna intensifierats. Det är allt svårare att fånga omvärldens uppmärksamhet och kundernas lojalitet. Idag konkurrerar vi med mjuka och lite abstrakta värden som upplevelser, känslor och förväntningar. En chef med ett starkt varumärke kan då göra hela skillnaden.

Eftersom chefer och ledare personifierar företaget så fungerar de som en brygga mellan företagsvarumärket och dess kunder. En chef med ett starkt och tydligt varumärke som stämmer överens med vad företaget handlar om, inger förtroende och appellerar till våra känslor.

Att ha ett starkt chefsvarumärke kommer att leda till:

  • • Att det blir lättare att både rekrytera och behålla talanger.
    • Fler affärer och fördelaktiga samarbeten.
    • Ökat budskapsgenomslag och större inflytande.
    • Positiv mediauppmärksamhet.
    • Ökad stolthet internt.

Så hur gör man då för att stärka sitt chefsvarumärke?

1. BLICKA INÅT

Kärnan i ditt varumärke är vem du är och vad du står för. Det börjar med din egen historia: de upplevelser som har format dig och som har gjort att du är den du är idag.

2. HITTA DITT VARUMÄRKESSYFTE

Ett syfte är svaret på frågan varför ett företag eller team existerar. Eller varför du som individ går till jobbet. Alla individer har ett personligt syfte: en anledning till varför de går till jobbet som inte behöver vara detsamma som företagets syfte. Däremot måste alla anställda ställa sig bakom företagets övergripande syfte och vilja vara med och bidra. Och som ledare behöver du förstås fundera över ditt eget syfte och på vilket sätt det ligger i linje med företagets.

3. SKAPA DIN LEDARSKAPSFILOSOFI

Din ledarskapsfilosofi är helt enkelt din syn på ledarskap sammanställd i en slags programförklaring. Den omfattar både ditt syfte och dina värderingar, men också din syn på ledarskap: vad som är viktigt för dig, vad du tror på, vad du förväntar dig av andra och vad de kan förvänta sig av dig. Din ledarskapsfilosofi hjälper dig att bli tydlig och ska fungera som en kompass i ditt dagliga arbete.

4. VAR SANN MOT DIG SJÄLV

Starka varumärken är autentiska, alla annat är varken trovärdigt eller hållbart. Att leva i enlighet med sin inre kompass är nödvändigt. Reflektera över följande:

• Agerar du med integritet: i enlighet med ditt samvete och dina värderingar? Finns det en samstämmighet mellan vad du tänker och vad du gör?
• Stämmer dina ideal, ambitioner, intentioner, behov och ditt varumärke överens med dina handlingar?

5. INSPIRERA OCH MOTIVERA

På vilket sätt kan du dela dina idéer och din passion med andra människor? Vilka kanaler och arenor ska du använda? Träna på att berätta om din ledarskapsfilosofi och historier som motiverar och inspirerar. Ta gärna hjälp för att vässa ditt framförande. När du berättar dina historier på ett tydligt, trovärdigt och inspirerande sätt kommer människor omkring dig att motiveras till att hjälpa dig att lyckas.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2018 All Rights Reserved.