Passion
Purpose & People

Passion, Purpose och People handlar egentligen om tre saker; att göra det du brinner för och tror på, och att använda den kraften för att göra skillnad för andra. Och förstå att det omöjligt att lyckas utan bra människor omkring dig.

Det spelar ingen roll vad du arbetar med, vilket område du arbetar inom, hur briljanta idéer du än har – framgång är ett lagarbete!
- Pia Lanneberg , VD Innerbrand

Metoder lånade från PR-världen

Innerbrand är ingen PR-byrå men vi använder metoder lånade från den världen för att hjälpa våra kunder att lyckas. PR anses vara ett tvärvetenskapligt område eftersom det finns inslag av såväl socialpsykologi som organisationslära och medie- och kommunikationsvetenskap. Och det är just den erfarenheten som vi tar med oss i vårt arbete.

Vi är övertygande om att kommunikation är nyckeln för att lyckas, oavsett om den är muntlig, skriftlig eller mellanmänsklig. Kommunikation går därför som en röd tråd genom allt vårt arbete; dessutom är jag och många av mina kollegor certifierade affärscoacher med lång erfarenhet av ledarskap samt affärs- och organisationsutveckling.

Innerbrand är en nätverksbyrå vilket innebär att jag gärna samarbetar med duktiga kollegor i branschen. Vi har alla olika bakgrund och erfarenheter, men med en gemensam nämnare, nämligen en tro på att framgångsrika företag skapas av människor; människor med förmåga att kommunicera och bygga relationer med andra. Det är det vi tror på och utgångspunkten i allt vi gör.

Vår arbetsfilosofi

Vårt varför

Att hjälpa människor att göra mer av det de brinner för och tror på, för att sedan använda den kraften till att göra skillnad för andra. Något som på sikt bidrar till välmående människor och organisationer, ekonomisk tillväxt och ett bättre samhälle.

Vårt hur

Jag är övertygad om att vi människor vill vara våra bästa jag, vi vill känna att vi är med och skapar värde - oavsett om det är till kunderna, teamet, företaget eller samhället - förutsatt att vi har självförtroendet, stödet och verktygen. Det är utgångspunkten i allt det arbete som jag och mina kollegor gör. Vi korsbefruktar socialpsykologi och ledarskapstänk med metoder lånade från PR-världen för att hjälpa människor och företag att flytta fram positionerna.

Vårt vad

Vi coachar, utbildar och faciliterar workshops inom följande områden: personal branding, teambranding, thought leadership, presentationsteknik, talarträning, strategisk kommunikation och ledarutveckling.

Vårt varför

Att hjälpa människor att göra mer av det de brinner för och tror på, för att sedan använda den kraften till att göra skillnad för andra. Något som på sikt bidrar till välmående människor och organisationer, ekonomisk tillväxt och ett bättre samhälle.

Vårt hur

Jag är övertygad om att vi människor vill vara våra bästa jag, vi vill känna att vi är med och skapar värde - oavsett om det är till kunderna, teamet, företaget eller samhället - förutsatt att vi har självförtroendet, stödet och verktygen. Det är utgångspunkten i allt det arbete som jag och mina kollegor gör. Vi korsbefruktar socialpsykologi och ledarskapstänk med metoder lånade från PR-världen för att hjälpa människor och företag att flytta fram positionerna.

Vårt vad

Vi coachar, utbildar och faciliterar workshops inom följande områden: personal branding, teambranding, thought leadership, presentationsteknik, talarträning, strategisk kommunikation och ledarutveckling.

Kort om mig

Vill du veta mer?
Ta en digital kaffe med mig!