Bli en ledare som andra
följer, inte för att de måste
utan för de vill

Att vara chef innebär att det ställs många, höga och ibland motstridiga krav. Tryck både ovanifrån och underifrån. Dagens ledare förväntas kunna motivera sina medarbetare till stordåd, men också behärska snabba förändringsprocesser, ha hög leveranstakt och tillgänglighet. Gärna i en internationell miljö. Känner du igen dig? Då är du inte ensam.

1.Utveckla ditt ledarskap

Ta ledarskapet till nästa nivå; Skaffa dig ett externt bollplank och få chefsverktygen du behöver. Ditt ledarskap gör skillnad, vi ger dig det stöd du behöver.

Hur kan du ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb? Hur behöver du kommunicera och agera för att få med dig alla på de förändringsresor som ska göras?  Hur skapar du trygghet och engagemang? Hur blir du en tydlig och synlig ledare?  Utveckla ditt ledarskap tillsammans med oss!

2.Individuella coaching program

Vi är certifierade affärscoacher och kan vara ditt bollplank kring ledarskapsfrågor, företagskultur, kommunikation och varumärkesfrågor.

Coaching är en samtalsmetodik som hjälper individer och team att nå sina mål. Den bygger på respekt och stort intresse för andra människor och deras utveckling.  Ett vanligt upplägg är mellan fem och tio tillfällen. Du har fri tillgång till din coach via telefon eller mejl under hela perioden, och vi ger dig övningar eller arbetsuppgifter mellan sessionerna om du vill det.

3.Ledarskapsprogram

Vi tror inte på one-size-fits- all eller färdiga paket, utan designar våra ledarskapsprogram efter era affärsmål och specifika behov. De är självklart anpassade efter den senaste forskningen kring ledarskap och lärande. Tanken är att kursdeltagarna ska få nya tankar och idéer om vem de vill vara som chef, hur man tar sig an de utmaningar som finns och hur man kommunicerar på bästa sätt i olika situationer. Kurserna bygger på mycket träning, diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte med likasinnade kollegor.

Vill du veta mer?
Ta en digital kaffe med mig! Boka tid här!

Följ oss
©2022 All Rights Reserved.