Ta hjälp av en
PR-coach

En PR-coach är inte en PR-byrå, utan ett bollplank, en personlig rådgivare som hjälper dig att förstå vad bra PR är och vad du kan göra för att stärka ditt varumärke med rätt insatser. Vi kan också hjälpa till att kartlägga och köpa in den expertis du behöver framåt.

1.PR-coaching

Att sticka ut i dag är helt klart en utmaning. Våra hjärnor gör allt för att slippa det som vi uppfattar som irrelevant och ointressant för oss. Det är ingen poäng att sprida allt till alla. Det är som att skjuta med hagelbössa utan att ha ett tydligt mål.

När det som sägs eller skrivs inte är riktat specifikt till oss, det vill säga, det berör inte, ger ingen ny kunskap eller lösningar på kniviga problem; då filtrerar vi bort snabbt bort det. Ju större flödet är, desto skickligare blir vi på att skilja ut det som är av värde för oss. Att bara sända utan att ha något vettigt att säga är poänglöst och i sämsta fall kontraproduktivt. Vi kan visa väg och göra dig mer självgående i PR-arbetet. Tänk på att kommunikation inte bara bedrivs i externa kanaler utan är också en viktig del i det interna kulturarbetet.

2.Vinsterna är många

 • Du känner dig tryggare i alla kommunikationssituationer, såväl internt som externt
 • Du har en strategi för hur du bygger och vårdar relationer med de grupper /personer som är viktiga för att du ska lyckas
 • Du vässar din förmåga att kommunicera på ett sätt som är intressant, trovärdig och relevant
 • Du kan bli en go-to-person när det gäller frågor inom ditt område
 • Du kommer in tidigare i kundernas köpresa
 • Du ökar trovärdigheten och lojaliteten hos kunder och medarbetare
 • På sikt blir du mer självgående och kan hantera stora delar av PR-arbetet själv, alternativt köpa in den hjälp du verkligen behöver.

3.Varför kommer kunderna till oss?

 • De vill använda sin persona för att stärka företagsvarumärket och/eller få ut ett viktigt budskap
 • För att få hjälp att utforma en kommunikationsstrategi och stöd i implementeringen
 • De vill driva en fråga och få till en förändring inom ett område, en bransch eller i samhället
 • De vill ha ett bollplank när det gäller kommunikation, ledarskap och företagskulturfrågor
 • De vill förbättra sitt anseende, internt och/eller externt
 • För att få hjälp med talarträning
 • För att få hjälp att köpa in relevanta tjänster för PR-arbetet

Vill du veta mer?
Ta en digital kaffe med mig! Boka tid här!

Följ oss
©2022 All Rights Reserved.