Stärk teamet med
metoder lånade från 
marknadsföringsvärlden

Team med starka varumärken tar tillvara på varandras styrkor och olikheter, och de arbetar som ett lag mot ett gemensamt mål. Väl profilerade team får uppmärksamhet och erkännande från både kunder och kollegor. Teamets rykte eller anseende är avgörande för såväl prestation som arbetsglädje och möjligheten att påverka!

1.Teamutveckling, team branding

Varje dag interagerar ni med chefer och kollegor och befäster er position – medvetet eller omedvetet. Bestäm er för hur ni vill uppfattas. Som en bra-att-ha-funktion eller som en viktig del av affären?

Oavsett om ni har tänkt på det eller inte har ert team, precis som företag och personer, ett varumärke. Folk tänker och tycker saker om er och det i sin tur påverkar ert inflytande, er status och era resultat. Allt ni gör och allt ni säger stärker eller försvagar er ställning. Vi kan hjälper er att stärka teamet och flytta fram era positioner.
Spela videoklipp

2.Vinsterna är många

  • Det bidrar till att alla teammedlemmar vet vad de är bra på och hur de bidrar till verksamheten och affärsmålen
  • Det ger teamet ökat inflytande – de kan tydligt formulera vad de gör, vad de vill åstadkomma och varför det är så viktigt
  • Det ökar kännedomen om teamets bidrag till företagets vision och strategiska affärsmål
  • Det ökar engagemanget och teamet känner sig stolta över sitt arbete

3.Vilka är det som kommer till oss?

  • Team som tycker att de har svårt att få gehör för sina frågor
  • Team som inte tycker att andra verkar uppskatta och/eller förstå vad de gör och varför det är viktigt
  • Team som har svårt att agera som ett lag, där alla i teamet ser sig själva som viktiga nyckelspelare som har olika roller men samma mål

Vill du veta mer?
Ta en digital kaffe med mig! Boka tid här!

Följ oss
©2022 All Rights Reserved.