En chef med ett starkt
varumärke kan göra hela skillnaden.

Att vara ledare idag kräver en genuin tro på verksamhetens övergripande idé och visa det i allt du gör. Du behöver förstå hur du påverkar och påverkas, ha en tydlig ledarskapsfilosofi och veta hur du på bästa sätt kan göra skillnad. Som chef är du företagets fackelbärare och en viktig del av företagets totala varumärkeskapital.

1.Bygg ditt chefsvarumärke – individuell coaching

Snabba förändringar och en osäker omvärld kräver tydliga och synliga ledare. Som chef vill du förstås lämna avtryck, bli en välkänd och uppskattad profil på ditt företag eller inom din bransch. Du vill helt enkelt ha ett starkt varumärke!

Oavsett om du är ansvarig för flera hundra personer eller bara några få, är det viktigt att ha koll på vad ditt chefsvarumärke står för eftersom det påverkar både din karriär och företaget du företräder. Men det kan vara svårt att veta vad du ska fokusera på och hur du ska börja. Vi kan hjälpa dig!
Spela videoklipp

2.Bygg ditt chefsvarumärke – utbildningar, föreläsningar och workshops

Idag är era ledares varumärken en ansenlig del av företagets totala varumärkeskapital. Det kan vara det som avgör hur väl ni lyckas i jakten på kunder, talanger och kapital.

Vi ger kunskap, inspiration och verktyg hur chefer på bästa sätt kan stärka sina varumärken och synka dem med företagets vision och övergripande affärsmål. Vi kan också hjälpa till med strategi och stöd för att implementering.

3.Vinsterna är många

 • Fler vill jobba för dig, dvs det blir lättare att både rekrytera och behålla talanger
 • Fler vill jobba med dig, dvs det generar fler affärer, fördelaktiga samarbeten och spännande förfrågningar
 • Det bidrar till ökat budskapsgenomslag och större inflytande, dvs fler vill lyssna på vad du har att säga
 • Det attraherar investerare och andra intressenter
 • Det kan genera positiv mediauppmärksamhet
 • Det bygger stolthet och engagemang internt
 • Det stärker såväl arbetsgivarvarumärket som företagsvarumärket

4.Vilka är det som kommer till oss?

 • Företag som vill ha tydligt profilerade chefer som en del av sin varumärkesstrategi
 • Chefer som upplevs som lite anonyma på företaget och behöver ta lite mer plats 
 • Chefer som behöver putsa på sitt anseende 
 • Chefer som behöver träna på att kommunicera på ett sätt som är intressant, engagerade och relevant 
 • Chefer som behöver synas lite mer externt 
 • Chefer som behöver förstå vem hen är, vad hen kan och hur hen kan skapa värde 
 • Chefer som behöver stärka sina relationer, såväl externt som internt

Vill du veta mer?
Ta en digital kaffe med mig! Boka tid här!

Följ oss
©2022 All Rights Reserved.