Är du chef? Glöm inte ditt eget varumärke!

Blogg
februari 12, 2020
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Många chefer kommer till oss för att de inser att ett av de bästa sätten att stärka sitt företags varumärke är genom att stärka sitt eget. Det är väldigt logiskt – vi vet ju att människor når ut bättre än företag både i traditionell media och i sociala kanaler, vi lyssnar på människor och är intresserade av människor. Vi är nyfikna på andras åsikter, värderingar och karriärer. Vi är inte alls lika intresserade av företag.

Arbetsmarknadens villkor har förändrats och jakten på talangerna intensifierats. Det är allt svårare att fånga omvärldens uppmärksamhet och kundernas lojalitet. Idag konkurrerar vi med mjuka och lite abstrakta värden som upplevelser, känslor och förväntningar. En chef med ett starkt varumärke kan då göra hela skillnaden. Eftersom chefer och ledare personifierar företaget så fungerar de som en brygga mellan företagsvarumärket och dess kunder. En chef med ett välkänt, definierat och autentiskt varumärke som stämmer överens med vad företaget handlar om, inger förtroende och appellerar till våra känslor.

Alla chefer med starka varumärken har en tydlig ledarskapsfilosofi och en idé om vilket avtryck de vill lämna. De tar ställning och förstår på vilket sätt de bäst kan använda sina styrkor och drivkrafter för att bidra till företagets syfte och strategiska mål. 
Ditt chefsvarumärke är egentligen samma sak som ditt rykte eller anseende. Människor omkring dig tänker och tycker saker om dig och påverkar i sin tur ditt inflytande, din status och dina resultat. Allt du gör och allt du säger stärker eller försvagar din ställning. Varje dag när du interagerar med andra befäster du din position, medvetet eller omedvetet.

Fördelarna med att som chef arbeta strategiskt med att stärka sitt varumärke är många. Det kommer att leda till:

• Att det blir lättare att både rekrytera och behålla talanger.
• Fler affärer och fördelaktiga samarbeten.
• Ökat budskapsgenomslag och större inflytande.
• Positiv mediauppmärksamhet.
• Ökad stolthet internt.

När vi arbetar med att stärka chefers varumärke, executive branding kallar vi det, gör vi det väldigt konkret. Målet med arbetet är alltså att stärka ditt eget varumärke för att hjälpa dig att använda din ledarposition för att föra ut ditt budskap, påverka och driva opinion – för att därigenom stärka företagets varumärke, men också för att stärka och tydliggöra bilden av dig som chef och ledare.

Vi gör det här genom att ta fram en plattform för ditt varumärke och därefter sätta ihop en övergripande kommunikationsstrategi, vilket innebär att vi bland annat arbetar med att:

• identifiera din ledarstil, dina styrkor, värderingar och drivkrafter
• formulera ditt syfte, dina hjärtefrågor och din ledarskapsfilosofi
• synka ditt chefsvarumärke med företagets värderingar och strategiska mål
• identifiera viktiga intressenter för att snabbt kunna nå dina mål
• identifiera olika kommunikationskanaler, online och offline, för att öka din synlighet
• vässa din förmåga att påverka och inspirera andra
• designa en kommunikationsstrategi och handlingsplan

Ett vanligt upplägg är att vi träffas tre gånger, med någon vecka mellan gångerna.

Tillfälle 1 – Workshop om ca 2 timmar. Inventera och paketera, dvs vi sätter ditt varumärke

Tillfälle 2 – Workshop om ca 2 timmar. Strategi och kommunikation (budskap, storytelling, kanaler)

Tillfälle 3 – Uppföljning om 1 timme.

Vårt arbete mynnar ut i en plattform för ditt varumärke och en övergripande kommunikationsplan, samt handlingsplan framåt.

Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på att veta mer!

 

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2020 All Rights Reserved.