Är du och ditt företag en match?

Blogg
januari 29, 2020
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Efter att ha spenderat dagen på ett event med Assessio och pratat om vikten av att matcha medarbetarnas värderingar med företagets värderingar, kan vi bara konstatera att nu har verkligheten sprungit i kapp allt fler företag. Vi måste ta värderingsarbetet på allvar. Det här är ett ämne vi har pratat om, brunnit för och jobbat med i många år. Och också skrivit en bok om.

En företagskultur är hur det känns att arbeta på ett ställe jämfört med ett annat, och det som avgör om medarbetarna trivs eller inte. Våra värderingar är det som styr våra beteenden och när våra egna värderingar stämmer överens med företagets, då ökar chansen att vi trivs betydligt. Värderingarna måste matcha. Och detta ställer krav på både organisation och individ. Det betyder att fina värdeord på väggen inte funkar längre, utan nu måste företag och organisationer identifiera och kommunicera sina värderingar – de måste verkligen leva och andas värderingarna. Och vi som individer måste förstås ha koll på våra egna.

Varumärken måste vara autentiska

Starka och hållbara varumärken byggs inifrån och ut, och kulturen är idag lika med varumärket. Och en bra kultur skapas med värderingarna och syftet som ramverk. Processen är egentligen densamma oavsett om det handlar om en individs, ett teams eller ett företags varumärke. Det handlar inte om yta eller image, eller att försöka framstå som något man inte är, utan det handlar om att ge en ärlig och autentisk bild av vem man är, vad man står för och hur man kan skapa värde för andra.

Mening ger engagemang

De flesta människor håller säkert med om att en grundförutsättning för att det ska vara roligt att gå till jobbet är att man känner att man bidrar till något som känns meningsfullt. Att tro på något skapar engagemang och ger både kraft och mening. Därför är det synd att väldigt få företag är tydliga med vad de tror på och vart de är på väg. Men vi är övertygade om att det här är något som kommer att förändras. Självklart måste alla företag säkra sin egen överlevnad och tjäna pengar till sina ägare, men ett företag med vinst som enda ambition kommer att få svårt att attrahera såväl medarbetare som kunder. Det är dessutom stor risk att människor vantrivs och det kostar både energi och pengar.

Kulturen attraherar

I näringslivet bedöms företag inte längre enbart efter kvaliteten på sina produkter eller tjänster, utan de bedöms i allt större utsträckning utifrån sina relationer med sina anställda och sina kunder. Liksom vilken inverkan företaget har på samhället i stort. Nu går företagen från att bara vara affärsdrivande till att bli sociala. Att tjäna pengar är förstås viktigt, men att vilja göra gott för många människor är ännu viktigare. Det är till och med avgörande för företagets rykte, för att attrahera och behålla talanger samt för att odla lojalitet bland kunderna.

Värderingarna måste matcha

Den här utvecklingen är tydlig, vi blir allt fler som vill något mer med vårt yrkesliv än att bara ha en sysselsättning eller att få en lön. Vi förväntar oss att utvecklas, att göra något meningsfullt. Och eftersom meningsfullhet är högst personligt, kommer vi att alltmer söka oss till de sammanhang som vi själva känner mest för. Likasinnade dras till varandra. En viss typ av företagskultur lockar till sig en viss typ av människor som trivs med just det sättet att jobba. Om inte företagets och individens värderingar matchar varandra kommer inte medarbetaren att stanna särskilt länge, oavsett position eller lön.

För att stämma av hur väl dina egna värderingar matchar ditt företags värderingar kan det vara bra att fundera på dessa frågor:

  1. Vad har ditt företag för värderingar?

Har ditt företag tydliga värderingar som kommuniceras? Lever man som man lär inom företaget? Matchar företagets värderingar dina egna, eller finns det skillnader som kan påverka hur du mår och presterar?

  1. Har du vad som krävs?

Skriv ner de tre egenskaper, styrkor och förmågor som du tror är absolut viktigast för din organisation, ditt team, din chef, din bransch eller för en person på din nivå. Vilka av dem har du? Gör dina egenskaper och styrkor att du passar in på arbetsplatsen eller känner du att du inte kommer till din rätt?

  1. Har du koll på företagets utmaningar och strategiska mål?

Vet du vilka som är företagets utmaningar och strategiska mål? Känner du dig delaktig och engagerad i arbetet framåt? På vilket sätt kan du med hjälp av det som du gör bäst, bidra för att hjälpa företaget att lyckas?

Vi skriver mer om de här frågorna i vår bok Human up! En bok om hur du bygger mänskliga varumärken och arbetsplatserKöp den gärna här!

Här har vi skrivit mer om hur du kan göra för att få roligare på jobbet.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2020 All Rights Reserved.