De fem viktigaste faktorerna för att lyckas på 2020-talet

Blogg
mars 11, 2020
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

De här fem faktorerna är avgörande för att bli framgångsrik på arbetsmarknaden under 2020-talet, i alla fall om man ska tro en trendspaning i Financial Times:

Anpassningsförmåga

I takt med att gigekonomin växer och allt fler företag satsar på ”gigare” i form av konsulter och frilansare, ställs helt nya krav på flexibilitet och anpassningsförmåga – alla medarbetare måste snabbt förstå och kunna anpassa sig till rådande företagskultur.

”Anpassningsförmåga sticker ut som 2020-talets mest relevanta egenskap”, säger Jason Wingard, forskare inom ledarskap, organisation och framtidens arbete vid Columbia University School of Professional Studies.

”Baby Boomer-generationen och Generation X är generellt inte särskilt flexibla”, säger Wingard, ”de har ofta haft samma jobb länge och de vill gärna ha en mer gradvis förändring, medan de yngre generationerna inte förväntar sig att stanna på samma företag eller i samma roll särskilt länge.”

AQ (adaptability quotient) och LQ (learnability quotient), förmåga att anpassa sig och lära nytt, är alltså de nya måste-förmågorna att hålla koll på. Vi skriver mer om LQ och AQ i vår bok.

Personligt varumärke

Medarbetare på alla nivåer behöver bli bättre på att bygga och vårda sina personliga varumärken, inte minst digitalt. Att ha en tydlig online-profil blir en allt viktigare konkurrensfördel, framför allt när människor inte möts fysiskt i samma utsträckning som tidigare. Dessutom startar ofta möten och relationer på nätet idag, vi bildar oss ofta en uppfattning om en person genom hens digitala närvaro, redan innan vi träffas ”på riktigt”.

Att arbeta aktivt med och ha en strategi för sitt varumärke är självklart extra viktigt för chefer, ledare, konsulter och entreprenörer, men det blir allt viktigare även för ”vanliga” medarbetare på alla företag.

”Det räcker inte att du utvecklar dig själv,” säger Jason Wingard, ”du måste också låta människor veta vilka förmågor du har och visa dem.”

Ett starkt nätverk är också viktigt, både internt och externt. Och ju tydligare ditt varumärke är desto större chans att du får det där jobbet eller uppdraget du vill ha.

Kreativitet

I takt med att arbetslivet blir allt mer automatiserat skapas utrymme för människor att fokusera på det som just människor är bra på – och som robotar (ännu) inte kan ersätta, såsom kreativitet, kommunikation, ledarskap, relationsbyggande, kritiskt tänkande, empati och social kompetens.

Just kreativitet väntas bli en av de mest efterfrågade förmågorna i de flesta branscher. Det kommer att handla om förmågan att arbeta och vara kreativa ihop med teknologin, till exempel att jobba ihop med en ”cobot”, en robotkollega.

Emotionell intelligens

Så kallade mjuka egenskaper, soft skills, som samarbetsförmåga, kommunikation och empati, kommer att värderas allt högre under 2020-talet, enligt artikeln. Förmågan att som teamledare snabbt kunna skapa trygga och högpresterande team och som medarbetare smidigt kunna förflytta sig mellan olika team blir allt viktigare. De som har en hög EQ har lättare att göra detta. Vi har skrivit mer om hur man bygger högpresterande team, bland annat här och här.

Tekniskt kunnande

Vi är nog många som känner att vi drunknar i olika program, plattformar och uppdateringar, men de som lär sig att hantera tekniken kommer att klara sig bäst. VR, AI och implantat som förstärker vår egen hjärnkapacitet – vi vet inte vart utvecklingen tar oss, men det är ju lite av en lågoddsare att om några år kommer ingen att ha ett arbetsliv utan teknik.

Eftersom vi jobbar med kommunikation, ledarskap och branding tar vi förstås fasta på vikten av att bygga sitt eget varumärke, det är något även vi ser ett ökat intresse för, från människor på alla nivåer. När det gäller det tekniska kunnandet är vi inte något att hänga i granen – men om du vill ha hjälp med att bygga ditt eget varumärke eller stärka ditt team, kontakta oss!

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2020 All Rights Reserved.