Ditt team har ett varumärke!

Blogg
februari 20, 2019
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Oavsett om du har tänkt på det eller inte har ditt team, precis som företag och personer, ett unikt varumärke. Folk tänker och tycker saker om er och det i sin tur påverkar ert inflytande, er status och era resultat. Allt ni gör och allt ni säger stärker eller försvagar er ställning. Varje dag interagerar ni med chefer och kollegor och befäster er position – medvetet eller omedvetet. Därför är det viktigt att ni bestämmer er för hur ni vill uppfattas. Som en stödfunktion, eller som en strategisk och affärskritisk del av verksamheten?

Ditt team bidrar helt säkert mycket till verksamheten redan idag, men om ni inte kommunicerar det på ett bra sätt, får kollegor och ledning aldrig reda på det.

Hur skapar man då det där teamet, som har ett bra rykte och som betraktas som en viktig del av det stora företagspusslet? Här är några tips:

1. Identifiera nuläget och formulera en tydlig målbild.
Börja med att fundera över vad som utmärker ert team idag. Fundera sedan över vad ni skulle vilja bli uppmärksammade och uppskattade för. Finns det ett glapp här? Vad behöver åtgärdas för att ni ska uppfattas som ni vill?

2. Fläta samman teamets varumärke med företagets
Alla i teamet ska känna till företagets utmaningar och varumärkeslöfte, de ska självklart dela företagets vision och värderingar och se sin del i det större pusslet. När de bitarna stämmer överens och när teamet känner att deras arbete verkligen gör skillnad, då ökar både motivation och engagemang. Och resultaten kommer inte låta vänta på sig.

3. Identifiera och lyft fram era historier
Se till att hitta och börja berätta historier som utmärker ert team och som andra kan ha glädje av att ta del av. Det kan vara saker ni har gjort och är stolta över, eller lärdomar ni dragit av tillfällen när det inte har gått som ni velat. Det kan också vara historierna som visar varför ni gör det ni gör eller som illustrerar övertygelser ni har på ett bra sätt.

4. Satsa på arbetsklimatet
För att skapa en kultur av samarbete, förtroende och lojalitet måste ni som team hela tiden utvärdera hur väl det fungerar. Det gäller att ta tag i problem direkt när de uppstår. En sund feedbackkultur är viktig liksom en kultur där man hjälper och stöttar varandra. Gör medarbetarna ansvariga för såväl sina handlingar som sina reaktioner.

5. Prioritera kommunikation
De flesta vi möter underskattar vikten av god kommunikation. De som behärskar konsten har många fördelar: det förenklar samarbetet med andra, det gör det lättare att få gehör för sina idéer och att få ut sitt budskap.

Vi skriver mer om team branding i vår bok Human up! En bok om hur du bygger mänskliga varumärken och arbetsplatser. Läs gärna mer om boken här eller köp den här!

 

 

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2019 All Rights Reserved.