Företagskultur känns

Blogg
april 13, 2021
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Att företagskultur är viktigt har man vetat sedan 80-talet, men under de senaste tio åren har det blivit ett hett ämne, eftersom det är direkt affärskritiskt. Det finns förstås många olika sätt att förklara vad kultur är, men vi menar att kultur är känslan av att jobba på ett företag jämfört med ett annat. Företagskultur är inte våra värderingar, det är hur våra värderingar känns. Du kan byta jobb och ha exakt samma roll, arbetsuppgifter och ansvar på ett annat företag, ändå känns det på ett helt annat sätt att gå till jobbet. Man skulle kunna säga att kultur är summan av den fysiska arbetsmiljön, karriärmöjligheterna, ledarskapet, relationerna, kommunikationen och hur människor agerar och beter sig mot varandra. Företagskultur är hur alla de delarna känns och upplevs av människorna som jobbar där.

Hör jag hemma här?
Den frågan ställer sig nog de flesta som överväger att ta ett nytt jobb. Kommer jag att gilla mina arbetsuppgifter, mina kollegor och min chef? Kommer arbetat att känns meningsfullt? Om du svarar ja på de här frågorna, även efter ett år på företaget ifråga, är du troligen en engagerad medarbetare och företaget du arbetar på har lyckats skapa en schysst företagskultur. Engagemang uppstår när människor gillar vad de gör och har en känsla av mening och tillhörighet. Fler och fler vill något mer med sitt yrkesliv än att bara ha en sysselsättning för att få lön. Vi förväntar oss att utvecklas, att göra något meningsfullt. Och eftersom meningsfullhet – till skillnad från pengar och bonus – är högst personligt, kommer vi att alltmer söka oss till de sammanhang som vi själva känner mest för.

Paradigmskifte
Vi befinner oss i ett skifte, på väg in i ett nytt samhälle och en ny tid. När våra materiella drömmar är uppfyllda är det andra saker som driver oss vidare. De flesta studier visar att det vi önskar oss allra mest är immateriellt. Tid, hälsa, gemenskap, mening och att ha roligt brukar stå överst på svenskarnas önskelista.  Inte alla företag har insett och tagit konsekvenserna av detta. Men de som har gjort det är i full färd med att fira triumfer, medan de som inte fattat galoppen förlorar så det visslar om det. Vinnarna, är det som har en förmåga att bygga starka stamkulturer. Det är kulturer som ger oss tillhörighet, som binder oss samman och ger oss den där härliga känslan av att vara en del av något större än oss själva. Den nya  stamkulturen ska ersätta många av de nätverk vi en gång tillhörde; storfamiljen, bygden, lokalsamhället, facket. Vi har förlorat mycket av den tillhörigheten, men inte behovet av att höra till. 

Värderingsstyrda bolag mer lönsamma
Kultur och värderingar ligger i tiden. Studier visar att det är tre gånger vanligare att hitta värderingsstyrda bolag bland de bolag som har högst avkastning och 1,5 gånger vanligare i gruppen bolag med positiv tillväxt. Dessutom visar resultatet att bolag med en stark kultur upplever förbättringar som högre kundnöjdhet, bättre samarbete, en mer förändringsbenägen organisation och högre trivsel. Ett företag som nästan alltid nämns i sådana här sammanhang är Ikea, och det finns förstås en anledning till det. Ikea är starkt värderingsstyrda och de menar på att kulturen alltid varit viktig för dem och kanske ännu viktigare nu än någonsin tidigare. I ständigt föränderliga organisationer kan värderingarna och känslan av man är med och påverkar samhället i en positiv riktning fungera som ett sammanhållande kitt .

Kultur eller sekt
Ibland anklagas företag med starka kulturer för att vara sektlika, och visst finns det en risk att de kan sluta sig i självförhärligande, fruktan för det främmande (du minns väl Knutby), för fanatism och jakt på yttre fiender. Men det kan också sluta i motsatsen, mångfald och tolerans, i ödmjukhet och en vilja att bygga allianser. Man kan väl ändå konstatera att inget kommer ur kulturen som inte lagts in i den. Konsten är att enas om vad som ska in. Det kan vara både utmanande och smärtsamt, men alternativet är att i stället låta den växa vilt, utan varken mål och utan mening. Och det kan vara förödande.
Vi människor längtar efter mening, att samlas kring en övergripande idé om vad man vill åstadkomma och med gemensamma krafter röra oss i den riktningen. Tron inte bara kan flytta berg, tron flyttar berg – varje dag. Tron skapar engagemang och ger både kraft och mening Därför är det synd att väldigt få företag har något att tro på. Och har de det är de inte alltid så bra på att kommunicera det. Som en framgångsrik företagsledare och tillika kund till oss sa; ”det är egentligen rätt enkelt, 
om människor förstår vart de ska, vad de ska göra och varför, mönstrar de alltid på och vill vara med på resan. Och bidra till att vi ska lyckas”. 

Men först och främst krävs det något så enkelt som arbetsglädje. Du kan nämligen plåga människor till mycket, men inte till att lyckas. Hur når man då sina mål? Ja, inte genom att tjata om dem eller stirra sig blind på sista raden. Resultaten kommer när vi drivs av värderingar, tänker visionärt, berättar historier och bygger kultur. Om medarbetarna trivs och är beredda att dra lasset tillsammans så sköter sig resten i det närmaste självt.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2021 All Rights Reserved.