”Guldklockan är so over”

Blogg
augusti 30, 2017
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Vi skrev i förra veckan om värderingar och att det blir allt viktigare för företag att stå för någonting, inte minst ur ett employer branding-perspektiv. Vill du locka till dig unga talanger är det avgörande – vi vet att de har nya förväntningar på mening, delaktighet och ledarskap. Arbetsmarknaden blir dessutom allt mer rörlig, enligt fackförbundet Unionen Chef bytte 1,1 miljoner svenskar jobb under förra året. Och 27 procent av de unga arbetstagarna planerar att byta jobb inom ett år.

Så hur ska man då göra för att behålla talangerna när man väl lyckats locka till sig dem? 

Unionen Chef har precis lanserat en webbtv-serie, Chefsliv, där man intervjuat sex framgångsrika chefer om hur utmaningarna för dagens chefer ser ut. Entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip menar att det viktigaste är att alla känner delaktighet och att de är med på samma resa. Hennes erfarenhet är att unga talanger vill lära sig något och utvecklas på jobbet, att de ser jobbet som en språngbräda till nästa jobb – och att det är något man som arbetsgivare måste acceptera och se som positivt. Se till att bli ihågkommen som en bra arbetsplats, dina tidigare medarbetare blir då starka ambassadörer som stärker ditt varumärke.

Frida Boisen, digital chef på Bonnier Magazines & Brands, menar att det är viktigt att ha ett starkt personligt varumärke som chef, det är värdefullt för företaget eftersom det gör dig tydlig och lockar talanger. Hon är själv tydlig med vem hon är och vad hon brinner för och är också noga med att ta reda på vad som driver hennes medarbetare. ”Guldklockan är so over”, säger Boisen, som menar att det är utvecklande att byta jobb.

Transparens och delaktighet i företagets vision är alltså grundtipset  – det är viktigt att alla medarbetare känner att de kan och vill köpa in sig på visionen. Om du vill ta del av en talangfull entreprenörsgeneration och se dem bli drivande intraprenörer på ditt företag behöver du se över din strategi, framför allt om ditt företag inte hör till de nya, hippa techbolag som talangerna dras till naturligt.

  1. Utnyttja de unga talangernas kreativitet och nytänk. Ställ nya frågor och lyssna noga på svaren du får. Ge dem ansvar och låt dem vara med och bestämma.
  1. Förändra saker i din organisation lite oftare än vad du brukar (och kanske är bekväm med). I Isabella Löwengrips bolag byter till exempel nästan alla medarbetare tjänst var sjätte månad, för att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet, idéer och driv.
  1. Var noga med att ta vara på talangernas feedback och synpunkter. Se till att de är involverade i beslut som tas på företaget. Ta reda på vad de tycker om företaget när det handlar om produkter, tjänster och varumärke och ta hjälp av dem i utvecklingsarbetet.
  1. Skapa en organisation att vara stolt över. Alla medarbetare vill känna stolthet över företaget de arbetar på. Den stoltheten skapar du genom delade värderingar, ett gemensamt syfte som alla kan stå bakom och tydliga och visionära ledare. Detta gäller naturligtvis inte bara millennials, men trenden visar att otydligt syfte och värderingar är en mer tydlig deal breaker för dem än för föregående generationer.
  1. Se till att alla medarbetare får möjlighet att utvecklas på jobbet. De allra flesta vill göra ett bra jobb och de vill dessutom känna att de utvecklas och tar tillvara på sin talang. Se till att ge dina medarbetare de verktyg de behöver för att göra det! Var inte rädd för att satsa på dem med anledning av att de sedan kan komma att byta jobb – se det istället som att alla insatser du gör stärker ditt varumärke som arbetsgivare.

Här kan du läsa mer om ledarskap och millennials.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2017 All Rights Reserved.