InnerBrand = People & Brands

Blogg
januari 22, 2020
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Vi jobbar med människor och varumärken. Ditt eget varumärke, ditt anseende eller rykte om du så vill, är ju den enskilt största konkurrensfördelen både för dig som individ och för företaget du företräder. Varumärke handlar om känslor, om andras upplevelse av att ha med dig, ditt team eller ditt företag att göra. Det handlar om din förmåga att påverka, att vara trovärdig och relevant. Och det viktigast av allt, det handlar inte om dig, utan om vilken nytta du gör för andra, vilket värde du skapar. Det är helt enkelt psykologi kombinerat med en väl genomtänkt varumärkesstrategi, en dos retorik och massor med sunt förnuft.

Vi gör detta genom att:

• Vi talartränar chefer och nyckelpersoner inför större framträdanden.

• Vi tränar personer på alla nivåer att kommunicera och presentera på ett sätt som inspirerar, inger förtroende och får andra att vilja agera på det som sägs.

• Vi hjälper personer på alla nivåer att stärka sina personliga varumärken – att bli tydliga och synliga – och på så sätt öka sitt inflytande

• Vi hjälper chefer att bli tydliga och synliga genom Executive branding. Vem är du som chef? Vad har du för ledarskapsfilosofi? Vilket avtryck vill du lämna?

• Vi hjälper team att öka sitt inflytande – att gå från att vara en ”bra att ha-funktion” till att uppfattas som en viktig del av affären.

• Vi hjälper till att identifiera företagets, teamets eller individens syfte och hjärtefrågor, och att hitta historierna som stärker varumärket.

• Vi hjälper mindre företag att ta fram varumärkesplattform och kommunikationsstrategi.

• Vi genomför workshops och seminarier för att hitta och definiera innebörden av era värderingar och hur dessa ska visa sig i attityder och beteenden.

• Vi föreläser om våra ämnen för företag, organisationer och nätverk av olika slag.

Varför gör vi detta?

Det var länge sedan företag kunde slå konkurrenterna baserat på rationella produktfakta eller ett inarbetat varumärke. Idag är det mer abstrakta saker, som upplevelser och känslor, som gör företag till vinnare. Det handlar om identitet, vision, värderingar, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Det handlar om att skapa förutsättningarna för fler affärer och ökad lönsamhet. Det handlar om att trivas, att utvecklas och att prestera – tillsammans.

Vi hjälper individer, team och företag att stärka sin konkurrenskraft genom insatser inom kommunikation, ledarskap och personal branding. Tänk dig att du har en ledarskapskonsult i ena handen och en varumärkes- och kommunikationsstrateg i den andra. Sammanför dem och du har InnerBrand. Vi använder helt enkelt metoder från båda världarna för att stärka individen, teamet, företaget och varumärket.

Vi menar att det inte längre går att tänka varumärke och människor som två separata spår, de hänger ihop. För det är människorna som bygger kulturen och kulturen är varumärket. Och vi gör affärer med människor – inte med företag.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2020 All Rights Reserved.