Klimat, konjunktur och kompetens

Blogg
februari 19, 2020
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Klimat, konjunktur och kompetens – det är de viktigaste framtidsfrågorna som snurrar i huvudet på svenska vd:ar. I alla fall enligt PwC:s rapport CEO Survey 2020.

Mest glädjande ur vårt perspektiv är förstås att kompetensutvecklingen ligger högt på agendan och att man ser ett tydligt samband mellan ett lyckat arbete med kompetensutveckling och företagets tillväxt. Så här skriver man i rapporten:

”Företagsledare världen över menar att det finns ett samband mellan ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling och bolagens tillväxt. De verksamheter som har fokuserat på kompetensutveckling blir även mer framgångsrika när det gäller produktivitet och når en högre grad av innovation. Skillnaden är tydlig när undersökningen tittar närmare på de bolag som har arbetat längre med kompetensinsatser i förhållande till de som är relativt nya på området.”

Lära om och lära nytt

Man konstaterar också att jakten på kompetens innebär att arbetsmarknaden inte kommer att kunna tillgodose kompetensbehovet i organisationer fullt ut. Istället måste bolagen i högre grad själva utveckla den egna framtida kunskapskraften. Denna trend är tydlig – vi konstaterade i ett blogginlägg tidigare i år att det för många företag kommer att bli avgörande att lära sina medarbetare nya kompetenser i takt med att jobben inom organisationen förändras. Helt enkelt eftersom det idag många gånger går snabbare att utbilda sina befintliga medarbetare än att hitta nya medarbetare med de kompetenser man saknar. LQ (Learnability Quotient), som är ett mått på vilja och förmåga att lära nytt, är helt säkert ett uttryck som vi kommer att höra talas mycket om framöver.

Kompetensutveckling är nödvändigt ur flera perspektiv; för att vara attraktiv som arbetsgivare, för att höja produktiviteten och engagemanget samt för att stärka konkurrenskraften och möta kundernas krav. Det är tydligt att Learning & Devolopment nu intar en mer strategisk och proaktiv roll när det gäller att planera och utveckla träning som går i linje med affärsmålen och på så sätt förbättrar organisationens prestationer i stort!

Ingen quick fix

I takt med att arbetslivet blir allt mer automatiserat skapas utrymme för människor att fokusera på det som just människor är bra på – och som robotar (ännu) inte kan ersätta, såsom kreativitet, kommunikation, ledarskap, relationsbyggande, kritiskt tänkande, empati och social kompetens. Men att utveckla detta, alltså ”soft skills”, tar tid och nu ser vi en tydlig trend i att allt fler företag lägger upp lite längre utbildningsprogram och integrerar lärandet i medarbetarnas arbetsvardag. Ett enstaka utbildningstillfälle ger kanske inspiration, men det kommer inte att ge någon bestående effekt. Det finns helt enkelt ingen quick fix!

Utmaningar 

Så här skriver man i rapporten om vilka hinder för kompetensutveckling man ser:

”När det kommer till utmaningar i det egna bolaget så hamnar tre områden i topp för att kunna genomföra viktiga insatser för kompetensutveckling. Det handlar om medarbetarnas intresse för att ta till sig och lära sig nya kunskaper, möjligheten att behålla de medarbetare som har kompetensutvecklats, samt möjlighet till resurser i form av budget, personal, tid och kunskap. Noterbart här är att det sista av dessa tre områden sticker ut rejält när det gäller de svenska resultaten och som anges av ungefär var fjärde företagsledare. Det är självklart oroväckande att det investeras för lite i kompetensutveckling runt om i företagarsverige.”

Det här stämmer väl överens med våra tidigare spaningar – tid, pengar och motivation (och på sina håll e oförstående ledning) brukar vi höra är vad som hindrar kompetensutvecklingsinsatser. Men enligt vår erfarenhet är tiden ofta det största hindret för verklig förändring – man underskattar generellt den kraft och tid som det tar att förändra beteenden.

Läs gärna mer om de lärtrender vi ser i det här blogginlägget och här skriver vi mer om hur vi jobbar för att åstadkomma beteendeförändring istället för bara inspiration.

 

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2020 All Rights Reserved.