Kunderna först! Eller…?

Blogg
februari 15, 2017
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Vi sätter kunderna i centrum! Stolta ord på många företags hemsidor. Jag förstår hur de tänker: inga kunder – ingen affär. Och det är naturligtvis sant, självklart är kunderna viktiga och helt avgörande för ett företags existens. Vi vet ju alla vad som händer om kundupplevelsen är dålig, i synnerhet när det sker upprepade gånger…

Men med det sagt, företagens verkliga kapital och konkurrenskraft finns hos medarbetarna, hos människorna. Det är människor vi får förtroende för, det är människor vi gör affärer med. Det är medarbetarnas handlingar, beteende och engagemang som avgör hur företaget uppfattas. Kundupplevelsen har fått mycket uppmärksamhet, nu är det dags att börja prata om medarbetarupplevelsen.

Företagskulturen är avgörande

Vi vet att en positiv företagskultur kan motivera till stordåd – positiva, nöjda och stolta medarbetare skapar en bättre bild av företaget vilket i sin tur både främjar kundrelationerna och lockar rätt människor att söka sig dit.

Förr brydde sig företagen inte särskilt mycket om de anställdas upplevelse eftersom all makt var i händerna på arbetsgivarna. Men nu har det skett en maktförskjutning, från ledare och ägare till medarbetarna. Nu har de anställda, oavsett anställningsform, både makten och möjligheten att kommunicera brett. De har stora nätverk, de är ute på sociala medier och kan påverka omvärldens bild av företaget, både positivt och negativt.

Den stora utmaningen är att skapa en arbetsplats som människor är så stolta över att de VILL visa upp den. Medarbetarna kan vara en fantastisk resurs. Medarbetare som uppmuntras och ges utrymme att företräda företaget i sociala medier är en grym marknadsföringskanal. Med rätt kultur och spännande samtalsämnen kan både de och kunderna motiveras att berätta vidare sådant som stärker varumärket och gör att företaget uppfattas som en bra arbetsplats.

Vårt tips är: sätt medarbetarna i centrum – starka, sunda varumärken byggs inifrån och ut!

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2017 All Rights Reserved.