Lyft fram människorna bakom varumärket

Blogg
februari 9, 2022
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

De senaste åren har vi talat allt mer om människors betydelse för framgång – uttryck som ”människorna är vårt absolut viktigaste kapital” har vi hört så länge att det nästan börjar kännas som en klyscha. Men samtidigt märks det tydligt att något håller på att hända. Vi talar nu om begrepp som personal branding, employer branding, executive branding, employee advocacy, talent branding och thought leaders och alla de här uttrycken handlar om den mänskliga aspekten av varumärket. Äntligen får man väl lov att säga!

Varumärken handlar till stor del om psykologi, om mjuka värden som relationer, känslor och upplevelser. Och det kan bara förmedlas av människor. Ett tidens tecken är ett uttryck som myntats av den amerikanske marknadsföringsgurun, Bryan Kramer. Han menar att hittills har marknadsföringen segmenterats under de två kategorierna B2B och B2C. Och det har man gjort för att kunna anpassa marknadsföringen mot rätt kategori. Men det är egentligen ett feltänk, menar han. Kunder är kunder och kunder är människor. Företag har inga känslor – det har människor. Därför borde B2B och B2C ersättas av kategorin H2H, human to human. Yes, helt rätt. Så självklart egentligen!

Nu handlar det alltså om att ge hårda värden liv, att ge företagen ett mänskligt ansikte. Vi får inte förtroende för företag, idéer eller tjänster, vi får förtroende för människor.

I takt med att fler företag med mänsklig framtoning blir framgångsrika, minskar vår lust för det tråkiga, likformiga och anonyma. Det här ser vi tydligt på nätet numera, traditionella företag med stela fasader funkar inte längre. Ett lysande sätt att visa upp ett företag eller en organisation för omvärlden är istället att lyfta fram människorna. Det betyder helt enkelt att sätta deras personligheter, övertygelser, åsikter och expertis i strålkastarljuset. Grundläggande är förstås att lägga till en ”träffa-teamet-sida” på hemsidan för att ge besökaren möjlighet att förstå hur organisationen ser ut, vad människorna som jobbar där kan och hur de verkar vara. Det hjälper till att förkroppsliga företaget vilket är bra eftersom hemsidor tenderar att bli anonyma och opersonliga.

Men om man verkligen vill dra nytta av konkurrensfördelarna med att personifiera företaget behöver man gå ett steg längre. Idag, när det mesta handlar om känslor, relationer och förtroende, blir den upplevelse som andra har av ett företag avgörande. Därför blir medarbetarna och deras personliga varumärken en oerhörd konkurrensfördel. Genom att lyfta fram människorna så kommer deras personlighet och trovärdighet att kopplas till företags-varumärket. När de lånar sin personlighet till företagsvarumärket hjälper det företaget att särskilja sig från andra. Och det vinner alla på, både företag och individ!

Vill du läsa mer om detta så har jag skrivit en bok tillsammans med Kristina Bexelius som du kan köpa här

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2022 All Rights Reserved.