Om riskerna med att inte investera i sina medarbetare

Blogg
maj 10, 2017
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Det här citatet av Peter Baeklund har visserligen några år på nacken, men när det precis dök upp i LinkedIn-flödet igen värmde det ändå våra utbildarhjärtan. Han har ju helt rätt. Vi brinner för att utveckla människors potential, låta dem använda sina styrkor och arbeta med det de är bäst på och tycker är allra roligast att göra. Och vi är helt övertygade att det är win-win för både företag och medarbetare.

Personal branding handlar om att profilera sig – att vara tydlig med vad man kan och hur man kan bidra till verksamheten, projektet eller teamet. Det handlar givetvis om den egna utvecklingen, att ta tillvara på sin potential och att identifiera sina styrkor, men det handlar lika mycket om att bidra till sitt företags, teams eller projekts framgång.

Har du råd att inte utveckla din personal?

Vi får ibland höra just det som beskrivs i det briljanta citatet – arbetsgivare som tvekar att låta sina medarbetare profilera sig av just rädsla för att de sedan ska bli så attraktiva att de får ett bättre erbjudande hos någon annan. Vi svarar alltid att det är fel sätt att tänka (tyvärr inte på ett lika snyggt sätt som ovan…), utveckling är inget nollsummespel – det medarbetarna tjänar på tjänar också arbetsgivaren på. Vem vill inte ha den mest kompetenta, effektiva och glada personalen?

Medarbetare som tillåts utvecklas stannar längre på sina arbetsplatser, är mer produktiva och mår bättre. Och om de lämnar, vilket självklart kan hända, så är det större chans att de ändå fortsätter att vara ambassadörer för sin förra arbetsgivare.

Möjlighet att utvecklas och att få roliga arbetsuppgifter är det som i första hand motiverar medarbetare. Vi gjorde nyligen en undersökning om styrkor på svenska arbetsplatser och den visade tydligt att det inte är pengar som motiverar människor att byta jobb. Bara fyra procent svarade att en högre lön är avgörande.

Möjlighet att utvecklas är ofta avgörande

Det som är avgörande däremot är just ökade möjligheter till utveckling och roligare arbetsuppgifter – det är det som får människor att söka sig vidare. Drygt 80 procent av respondenterna i undersökningen svarade att de senast bytte jobb eftersom de ville utvecklas, få mer ansvar och göra mer av vad de tycker är roligt.

Det finns alltid en grupp medarbetare som kommer att stanna kvar oavsett om du som arbetsgivare låter dem utvecklas eller inte, många väljer helt enkelt trygghet över utveckling. Men de kommer å andra sidan inte att nå sin fulla potential varken som medarbetare eller människor och de kommer sannolikt inte att driva din verksamhet framåt.

Så risken med att investera i medarbetarnas utveckling är inte att de bästa försvinner – det är att de som inte når sin fulla potential stannar kvar. Vi avslutar med att sno poängen från artikeln:

Your business is nothing more than the collective energy and efforts of the people working with and for you.
If you want to make your business better, invest in your people. They’ll get the job done.

Läs gärna hela artikeln på LinkedIn Pulse, den finns här.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2017 All Rights Reserved.