”Rätt värderingar viktigare än coolhet”

Blogg
september 18, 2019
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

De flesta människor håller säkert med om att det är extra roligt att gå till jobbet om man känner att man bidrar till något som känns meningsfullt. Tron på något skapar engagemang och ger både kraft och mening. Därför är det synd att väldigt få företag har något att tro på. Självklart måste alla företag säkra företagets överlevnad och tjäna pengar till sina ägare, men ett företag med vinst som enda ambition kommer att få svårt att attrahera såväl talanger som kunder.

Trenden är tydlig – stora företag och varumärken som förut var framgångsrika blir nu utmanade av små snabbrörliga ”start-ups” som har helt annan syn på hur man gör affärer. För vem hade kunnat ana att den lilla uppstickaren Storytel skulle köpa upp det stora välrenommerade bokförlaget Norstedts? Eller att hotellbranschen skulle utmanas av Airbnb?

Symptomatiskt för många nya företag är att de är värderingsstyrda och drivs av en vision om att förändra världen. Och deras visioner och värderingar säger lika mycket om vilka de är som personer som om produkterna och tjänsterna de erbjuder.

Vi pratar mycket om mänskliga varumärken och arbetsplatser, och inte minst skriver vi om det i vår bok Human Up! Det är ett ämne som är på tapeten, det märker vi tydligt när vi är ute på företag och träffar både ledning och medarbetare. Det är ett område som engagerar och intresserar allt fler – vad innebär det egentligen och vad kan man göra?

I senaste numret av VD-tidningen blev Pia intervjuad i ämnet:

– Om man vill skapa ett mänsk­ligt varumärke har vd:n ett otroligt stort ansvar. Hen är fackelbäraren, en förebild som ska peka ut riktningen. Ledarna ska också våga visa sin sår­barhet och ta personligt ansvar för sina brister och misstag. Och viktigast av allt, att man lägger allt krut på att skapa en företagskultur som gör människor lyckliga, säger Pia Lanneberg.

Istället för att informera eller tala om för människor hur de ska fatta beslut och agera, är vd:ns huvudupp­gift att ge dem förutsättningar att arbeta självständigt, att fatta egna beslut och jobba på det sätt som passar dem bäst.

– Det är okej att misslyckas ­– bättre att testa och lära av det, än att inte göra någonting alls.

Hon menar att vad som nu gäller för att lyckas är att bedriva ett socialt entreprenörskap där företaget tjänar pengar för att kunna påverka samhäl­let och göra gott.

– Framtidens organisationer är idé­burna rörelser som samlar likasinnade människor kring en idé, ett syfte och ett antal värderingar. De sätter män­niskan i centrum och ser till att alla samarbetar kring problemlösningar och innovation. En mänsklig arbets­plats involverar, inkluderar och skapar relationer snarare än transaktioner.

 

Hela artikeln finns i pappersutgåvan av VD-tidningen och här kan du läsa mer om vår bok.

 

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2019 All Rights Reserved.