Så bygger du moderna superteam

Blogg
maj 17, 2017
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Läste precis en artikel här om effektiva team och kan inte annat än att hålla med. Tempot har höjts och kontaktytorna mellan företag och kunder blir allt fler – vi förväntar oss kontakt i realtid via sociala medier och vi nöjer oss inte längre med opersonlig företagskommunikation utan ansikte. Det ställer allt högre krav på de team som möter kunder, som kommunicerar företagets budskap, men också på dem som driver affären framåt.

Dagens utmaningar innebär att vi behöver en ny typ av team, extreme teams som de beskrivs i artikeln, som har förmågan att agera självständigt för att driva sina företag framåt. Författaren nämner några förebilder, Netflix, AirBnB och WholeFoods är alla företag som driver utveckling i innovativa branscher.

Den andra aspekten av det hela är förstås att människor idag ställer allt högre krav på sina arbetsgivare – vi vill inte ha ett statiskt jobb med samma uppgifter dag ut och dag in. Inte minst millennials är kända för att vilja jobba självständigt och värderingsstyrt – och inte nödvändigtvis som anställda. I den nya gig-ekonomin är det våra styrkor och värderingar som styr i allt högre grad och vi söker oss till företag och människor som tror på samma saker som vi. De flesta av oss vill ha ett tydligt mål och känna att vi kan bidra till det.

Så hur skapar man då den nya tidens superteam?

1. Bygg team av människor som delar samma passion

De mest effektiva teamen består av människor som delar samma värderingar, som har en vision och ett mål för sitt arbete, som ser det mer som ett kall än bara ett jobb man får betalt för att göra. Och självklart vill väl alla ha medarbetare som är så engagerade, men det handlar alltså om att sätta samman människor med samma värderingar men med olika styrkor, som kan bidra till det gemensamma målet på sätt som kompletterar varandra.

  1. Värdera personlighet högre än erfarenhet

Detta innebär då också att dina styrkor och vad du vill framåt är viktigare än dina erfarenheter. Självklart måste det finnas kompetens och det är naturligtvis bra med erfarenhet, men för att sätta samman ett superteam är det ännu viktigare med rätt gruppdynamik. När du sätter samman ett superteam bör du alltså titta mer på värderingar, drivkrafter, personlighet, potential och styrkor än tidigare erfarenhet.

  1. Uppmuntra teamet att alltid se till framtiden

Teamets fokus ska alltid ligga på företagets främsta prioriteringar, samtidigt som man alltid ska vara öppen för nya idéer. Teammedlemmarnas utmaning ska vara att fundera på vad som inte är nödvändigt att göra, samtidigt som de hela tiden undersöker nya möjligheter för att driva tillväxt.

  1. Teamkulturen är lika viktig som resultatet

Vi är alla vana vid att mäta resultat och bedöma projekt och uppgifter på det sättet, men det är minst lika viktigt att utvärdera hur teamet fungerar. För att skapa en kultur av samarbete, förtroende och lojalitet måste teamet hela tiden utvärdera hur väl det fungerar – det gäller att ta tag i problemen direkt när de uppstår.

  1. Ta hellre en konflikt än att stagnera

Var inte rädd för konflikter, medlemmarna i teamet måste uppmuntras att alltid säga sin mening, att konfrontera obehagliga sanningar och att ifrågasätta rådande strukturer. Det kan vara tufft och obekvämt, men det främjar nya tankar och gör att problem inte tillåts bli för stora.

Titta gärna här på vår video med fler tips på hur du stärker och utvecklar ditt team!

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2017 All Rights Reserved.