Sätt människorna i centrum!

Blogg
oktober 25, 2017
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Vi har tidigare skrivit om att vi ogillar uttrycket ”Kunderna först”, här till exempel. Självklart att kunderna är superviktiga, men vi menar att medarbetarna ändå måste komma i första rummet. Vi vet att en positiv företagskultur kan motivera till stordåd – nöjda och stolta medarbetare bidrar till en bättre bild av företaget – vilket i sin tur leder till bättre kundrelationer och att rätt människor söker sig dit. Win – win – win med andra ord.

I ljuset av den senaste tidens stormar i tv-branschen är det här ämnet högaktuellt. En företagskultur som sätter människorna i centrum börjar med ledningen. Alla medarbetares – inte bara enstaka nyckelpersoners eller stjärnors – absoluta och okränkbara lika värde borde vara självklart, men det är tydligt att så inte alltid är fallet. Stormens epicentrum har varit tv-branschen, men det är självklart inte ett isolerat problem och det handlar heller inte bara om sexuella trakasserier.

Problemet är att det fortfarande finns många företag som tänker kortsiktigt och mest ser dollartecken framför ögonen, oftast på bekostnad av både medarbetare och företagskultur. En strategi som för det allra mesta får stora konsekvenser för både verksamheten och varumärket. När ska alla, på riktigt, fatta att kultur, ledarskap och lönsamhet hänger ihop?

Vi tror på ett humanistiskt näringsliv, där människorna är själva fundamentet för friska och lönsamma företag och organisationer. Vi tror att alla medarbetare är viktiga byggstenar för en fungerande verksamhet och förtjänar att bli behandlade därefter. Och att det börjar på toppen, med ledningen. Show – don’t tell är det mest effektiva sättet, och det enda sättet, att verkligen få folk med sig och upplevas som trovärdig. Och då räcker det inte med tomt prat eller några vackra ord på en hemsida.

Relaterade Inlägg

Effektiv kommunikation
Blogg
september 29, 2022

Sex sätt att bli mer effektiv när du ska presentera en idé för din chef eller ledningsgruppen

Du ska presentera en idé för din chef eller ledningsgruppen. Du känner dig lite nervös och osäker, fast du egentligen tycker att det du…
Blogg
augusti 25, 2022

Vd:s varumärke driver försäljning och ökar företagets synlighet

Som vd för ditt företag är du ansiktet utåt för företaget eller verksamheten du driver. Du är den som alla först tänker på när…
Följ oss
©2017 All Rights Reserved.