Sätt människorna i centrum!

Blogg
oktober 25, 2017
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Vi har tidigare skrivit om att vi ogillar uttrycket ”Kunderna först”, här till exempel. Självklart att kunderna är superviktiga, men vi menar att medarbetarna ändå måste komma i första rummet. Vi vet att en positiv företagskultur kan motivera till stordåd – nöjda och stolta medarbetare bidrar till en bättre bild av företaget – vilket i sin tur leder till bättre kundrelationer och att rätt människor söker sig dit. Win – win – win med andra ord.

I ljuset av den senaste tidens stormar i tv-branschen är det här ämnet högaktuellt. En företagskultur som sätter människorna i centrum börjar med ledningen. Alla medarbetares – inte bara enstaka nyckelpersoners eller stjärnors – absoluta och okränkbara lika värde borde vara självklart, men det är tydligt att så inte alltid är fallet. Stormens epicentrum har varit tv-branschen, men det är självklart inte ett isolerat problem och det handlar heller inte bara om sexuella trakasserier.

Problemet är att det fortfarande finns många företag som tänker kortsiktigt och mest ser dollartecken framför ögonen, oftast på bekostnad av både medarbetare och företagskultur. En strategi som för det allra mesta får stora konsekvenser för både verksamheten och varumärket. När ska alla, på riktigt, fatta att kultur, ledarskap och lönsamhet hänger ihop?

Vi tror på ett humanistiskt näringsliv, där människorna är själva fundamentet för friska och lönsamma företag och organisationer. Vi tror att alla medarbetare är viktiga byggstenar för en fungerande verksamhet och förtjänar att bli behandlade därefter. Och att det börjar på toppen, med ledningen. Show – don’t tell är det mest effektiva sättet, och det enda sättet, att verkligen få folk med sig och upplevas som trovärdig. Och då räcker det inte med tomt prat eller några vackra ord på en hemsida.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2017 All Rights Reserved.