Skapa din Elevator Pitch

Blogg
juli 10, 2014
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

En elevator pitch är en kortfattad presentation av dig som hjälper andra att få en klar och tydlig bild vem du är och vilket värde du skapar. Idag när ett starkt personligt varumärke och ett bra nätverk är en förutsättning för ett fram-gångsrikt yrkesliv är det du säger om dig själv viktigare än någonsin. Grundregeln är att en elevator pitch inte, i första hand ska handla om dig utan hur du adderar värde till andras verksamhet. En bra elevator pitch ska i första hand:

Öppna för fortsatt konversation och kontakt.
Ge en bra bild om vem du är, vad du kan och på vilket sätt du bidrar till affärsnyttan.
Besvara frågorna: Vad gör du? Vem gör du det för? Varför gör du det du gör? På vilket sätt bidrar du till andras verksamhet?
En bra elevator pitch:

Är kortfattad:
Din EP ska inte ta mer än 30 – 60 sekunder. Du har bara ca 10 sekunder på dig att fånga någons uppmärksamhet. Det största misstaget de flesta gör är att de vill berätta allt. Så var kortfattad och tänk på att alla direkt kommer att fundera över vilket värde din information har för just dem. (what´s in it for me)

Är tydlig och enkel:
Använd ett språk som alla förstår. Fall inte för frestelsen att använda ett tillkrånglat och branschspecifikt språk för att få dig att framstå som smartare – de som lyssnar kommer inte att förstå vad du menar och du har du förlorat själva idén med en elevator pitch.

Har ett visuellt språk:
Använd ord som skapar bilder i människors hjärnor. Det gör att de bättre kommer att minnas dig och det du sagt.

Är målgruppsanpassad:
En bra EP ska alltid vara riktad mot den specifika målgrupp/intressegrupp du prata med. Det kan vara så att du behöver olika presentationer för varje enskild grupp. Fundera över vad som kan intressera just dem? Vad är viktigt för dem?

Är resultatinriktad:
Bestäm vad vill du åstadkomma. Du kan ha olika EP:s beroende på ditt syfte, t.ex om du vill sälja något, om du vill få stöd för en idé, väcka nyfikenhet, skapa förtroende…etc

Har en krok:
En intresseväckare som gör att de som du pratar med vill veta mer. Det kan vara en fras eller ett ord som slår an en sträng hos lyssnaren.

Innehåller ett exempel:
Ett exempel är ofta väldigt effektivt för att skilda det du gör. Ett bra exempel ska innehålla en situation + en utmaning + en lösning.

Kom också ihåg att:

Tala så det känns – dvs berätta vad i ditt arbete som verkligen engagerar dig. Prata om det som driver dig och varför du gör det du gör.
Var äkta -det är äkta som räknas. Vi känner av direkt när något känns inövat och inte på riktigt. Och det skapar en distans mellan dig och den som lyssnar. Prata på ett sätt som känns naturligt för dig.
Skriv ner och repetera – skriv ner några olika versioner, träna framför spegeln, testa på några vänner, finslipa och träna igen.

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2014 All Rights Reserved.