Som man uppfattar medarbetarna, uppfattar man företaget.

Blogg
september 30, 2020
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Det har länge skrivits mycket om begreppet reputation management på företagsnivå. Ett företags rykte och förtroendekapital är avgörande för dess framgång. Det har vi sett ett otal gånger, men nu börjar allt fler inse att som man uppfattar medarbetarna i stort, så uppfattar man företaget. Det är egentligen rätt enkelt – personer med dåligt rykte påverkar företagets varumärke negativt, likaväl som ett bra rykte påverkar det positivt.

På ledningsnivå har man länge varit medveten om vd:s betydelse för hur företagets uppfattas. Alltsedan jag började arbeta med PR i mitten av 90-talet så har det varit vanligt att vd:ar i medelstora och stora företag har velat ha hjälp att profilera sig, som ett led i att personifiera företaget och få större genomslag i mediebruset. Precis som Steve Jobs företrädde Apple och Bill Gates Microsoft.

De flesta företag är också medvetna om vilka konsekvenser det kan få för företagsvarumärket när VD eller någon annan nyckelperson beter sig på ett sätt som innebär förtroendetapp. Men idag hänger inte företagets varumärke bara på VD (även om hen såklart fortfarande är oerhört viktig) eller andra nyckelspelare. Nu är det lika viktigt att alla enskilda medarbetare representerar företaget på ett bra sätt!

Vi gör affärer med människor

Att förstå vilken inverkan enskilda medarbetarna har på företagsvarumärket är ganska nya tankar. Men i upplevelsens tidevarv är det superviktigt, kanske till och med avgörande. Konkurrensen där ute är mördande. Så fort ett företag utvecklar något nytt, en spännande produkt eller innovativ tjänst, så riskerar den att snabbt kopieras av konkurrenterna så att konkurrensfördelarna snabbt försvinner.  Och vad finns det då kvar att konkurrera med?  Jo – kreativitet, innovation, service och bemötande – kort sagt det handlar om de mjuka värden som bara vi människor kan leverera (åtminstone än så länge). Vi köper upplevelsen av att ha med någon att göra, och människors personlighet och agerande blir gärna synonymt med företaget som de företräder. Vi är ju alla människor som gör affärer med andra människor, långt innan vi köper produkter, tjänster eller företag.

Så vårt tips är, hjälp era medarbetare att utveckla sina egna varumärken och synka dem med företagets vision, värderingar och övergripande affärsmål. Det innebär att ni attraherar och behåller rätt personer av rätt anledning, att medarbetarna blir ambassadörer för företaget och att ni får betydligt nöjdare kunder.

 

 

 

Relaterade Inlägg

Effektiv kommunikation
Blogg
september 29, 2022

Sex sätt att bli mer effektiv när du ska presentera en idé för din chef eller ledningsgruppen

Du ska presentera en idé för din chef eller ledningsgruppen. Du känner dig lite nervös och osäker, fast du egentligen tycker att det du…
Blogg
augusti 25, 2022

Vd:s varumärke driver försäljning och ökar företagets synlighet

Som vd för ditt företag är du ansiktet utåt för företaget eller verksamheten du driver. Du är den som alla först tänker på när…
Följ oss
©2020 All Rights Reserved.