Strunta i employer branding!

Blogg
maj 7, 2019
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

I senaste numret av tidningen Chef har man gjort en undersökning som visar att nästan alla chefer tycker att employer branding är nödvändigt, samtidigt som två av fem tycker att varumärkesarbetet är för ytligt och flummigt. Enligt cheferna i undersökningen är de positiva effekterna av att stärka sitt arbetsgivarvarumärke att det underlättar rekrytering och att det leder till ökad trivsel i verksamheten. De ser också att det förbättrar organisationens genomslag i media och i människors medvetande. Så här säger en av cheferna i undersökningen:

”Som rekryterande chef upplever jag att det blir viktigare för potentiella medarbetare att företaget står för något positivt och bidrar till samhället. Här finns också stora möjligheter att som medarbetare sätta press på företaget så att det skapas strategier för exempelvis minskad klimatpåverkan genom produktion och resor.”

Flummigt eller helt avgörande?

Trots detta är det alltså få chefer som prioriterar arbetet med employer branding och nästan 40 % av de tillfrågade cheferna upplever att insatserna kring employer branding mest resulterar i flum.

”Ledningen pratar i floskler och har inte tillräcklig kompetens för att förstå innebörden” säger en chef.

Synd tycker vi! Och dessutom feltänkt. Vi menar att det är dags att skrota pratet om employer branding och istället prata om varumärkesarbetet som en helhet och något som gäller hela organisationen – inte bara ur ett arbetsgivarperspektiv. Det går inte att kommunicera ett specifikt budskap mot potentiella medarbetare om det inte är förankrat på riktigt i hela organisationen. Gör man det är risken överhängande att de talanger man rekryterar vänder i dörren när de inser att varumärket inte är genuint. Ditt varumärke är det viktigaste du har och därför menar vi att marknad, kommunikation, HR och ledning bör samarbeta när det kommer till varumärkesarbetet – det är allas ansvar och kärnan i hela verksamheten!

Lyft fram människorna!

Vårt tips är att istället för att fokusera på employer branding satsa på att lyfta fram människorna bakom varumärket – helt enkelt för att vi menar att det är människorna som ÄR varumärket. Varumärken handlar till stor del om psykologi, om mjuka värden som relationer, känslor och upplevelser, värden som bara kan förmedlas av människor. Det är människor som ger liv åt hela verksamheten och det är summan av alla medarbetare som är varumärket. Idag är medarbetarna inte bara viktiga för företagets framgång, de är också en extremt viktig kommunikationskanal. Vad de säger om sitt företag är den i särklass mest trovärdiga källan. Vi litar som bekant mer på rekommendationer från vänner, bekanta eller rekommendationssajten, än vad vi litar på marknadskommunikation och reklamkampanjer.

Att arbeta med sitt varumärke är alltså så långt ifrån flum man kan komma – varumärket är det viktigaste du har!

Vi har skrivit en hel del om hur du som chef kan göra för att stärka både ditt eget och företagets varumärke i vår bok – Human up! Läs gärna mer om den här, eller slå till på en beställning här!

 

Relaterade Inlägg

Effektiv kommunikation
Blogg
september 29, 2022

Sex sätt att bli mer effektiv när du ska presentera en idé för din chef eller ledningsgruppen

Du ska presentera en idé för din chef eller ledningsgruppen. Du känner dig lite nervös och osäker, fast du egentligen tycker att det du…
Blogg
augusti 25, 2022

Vd:s varumärke driver försäljning och ökar företagets synlighet

Som vd för ditt företag är du ansiktet utåt för företaget eller verksamheten du driver. Du är den som alla först tänker på när…
Följ oss
©2019 All Rights Reserved.