Styrkestudie visar att företag missar stor medarbetarpotential

Blogg
november 16, 2016
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Vi har precis genomför en studie om styrkor på arbetsplatsen som visar det vi länge misstänkt – svenska företag använder inte medarbetarnas potential fullt ut. Detta trots att man säger att medarbetarna är företagens absolut viktigaste resurs. 

Det hela började med att jag, efter många års coachande och konsultande, ville veta i vilken omfattning företagen använder sig av medarbetarnas verkliga styrkor. Jag kopplade in ledarskapskonsulten Pernilla Aspe och tillsammans genomförde vi en studie som omfattar 300 personer från ca 30 företag. I inledningsskedet var också superproffsiga Lena Hamnholm från researchföretaget Swedish Moderators inkopplad som rådgivare.

Det har varit ett oerhört spännande och roligt arbete och ett ämne som verkligen engagerat alla vi har kommit i kontakt med.

Några intressanta insikter från studien:
• De allra flesta av de tillfrågade upplevde att det var svårt att identifiera och sätt ord på sina styrkor. Detta gällde oavsett om det var medarbetare eller chefer som svarade.
• Alltför många företag pratar mer om att förbättra svagheter än att utveckla styrkor. Detta trots att det allra flesta ansåg att det fanns mer potential i att utveckla styrkor.
• Fler än hälften säger att de sällan eller aldrig pratar med sin chef om hur deras styrkor kan bidra till företagets utveckling. Skumt eftersom alla pratar om att medarbetarna är den viktigaste resursen.
• Lönen inte är det viktigaste när människor byter jobb, i stället är det roligare arbetsuppgifter och mer ansvar som får oss att gå vidare.
• Det råder en osäkerhet kring vad man faktiskt menar med en styrka, ingen av de tillfrågade hade fått en bra definition av begreppet. Man pratar mer om styrkor i generella termer, som ”saker man är bra på”.

Vad är en styrka?
En styrka är en aktivitet som du har fallenhet för, är riktigt bra på och älskar att göra. När vi gör det vi tycker är kul blir vi ofta bra på precis just det. Och vi är också beredda att lägga ner mer tid, energi och kraft på aktiviteter som vi tycker är roliga. Det betyder att det är här potentialen finns och man kan fråga sig varför företag inte skaffar sig adekvat kunskap inom området. Det amerikanska undersöknings-företaget Gallup har gjort omfattande studier om styrkor på arbetsplatsen och det är också därifrån vi har hämtat definitionen på vad som faktiskt menas med en styrka. Ekvationen ser ut så här:

Talang + förmåga + kunskap + motivation = styrka

Det är förstås en massa saker som du är bra på, men det räcker inte för att det ska räknas som en styrka, de andra parametrarna måste också finnas på plats.

Varför satsa på styrkor?
Samtliga intervjupersoner upplevde frågan som mycket viktigt och menade att individens styrkor är direkt kopplade till både välmående, prestation och affärsnytta.

Och jag som gillar att träna människor att identifiera och synliggöra sin expertis, ser förstås ytterligare en nytta – det är nämligen våra styrkor som vi bygger våra personliga varumärken kring. Det är dem som gör oss unika och attraktiva för arbetsgivare och kunder.

Vi pratar så  mycket om att spela på varandras bästa fot, men vän av ordning kan ju fråga sig – hur ska det gå till om vi inte känner till varken egna eller andras styrkor? Jag är också övertygad om att människor som får syn på sina styrkor och verkligen får använda dem, växer fort. Och de är dessutom beredda att springa den där extra milen för att hjälpa sitt team och sitt företag att lyckas.  Så mitt tips till både företag och individer är att kavla upp armarna och börja styrketräna – här finns vinster för alla parter att hämta! Se till att det blir en prioriterad fråga!

Här kan du läsa mer om studien

Vill du ha hjälp att styrketräna dina medarbetare, hör av dig!

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2016 All Rights Reserved.