Tre saker att tänka på i ditt ledarskap av Generation Y

Blogg
december 5, 2018
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar, och som vi alla vet så ställer förändring krav på anpassning. Idag är det arbetstagarnas marknad, arbetssökande och anställda väljer företag i minst lika stor utsträckning som företagen väljer sina anställda. Att bara ha ett arbete att gå till, räcker inte längre för många. Man vill arbeta i ett företag som speglar de egna värderingarna, med arbetsuppgifter som känns meningsfulla och utvecklande, i en kultur som är både utmanande och ger plats för återhämtning, och till en tillfredsställande ersättning. Vi vågar nog påstå att dagens chefer och ledare står inför de tuffaste utmaningarna någonsin.

I detta har ledarskapet visat sig vara extremt viktigt! En undersökning som BambooHR har genomfört, visar att hela 44 % av de tillfrågade uppgav ”dåligt ledarskap” som orsak till varför de valt att säga upp sig från sin arbetsplats.

En grupp som ofta lyfts fram i dessa sammanhang, är våra kära ”millennials”, eller Generation Y, som de också kallas. De brukar (lite fördomsfullt, kanske?) beskrivas som å ena sidan ifrågasättande, otåliga, naiva och egoistiska individualister med en lätt övertro på sig själva; å andra sidan ambitiösa och kreativa. Med andra ord – sannolikt rätt utmanande att leda.

Men misströsta inte! Det finns enorm potential i denna grupp, och lär du dig bara att förstå och möta deras behov, så kommer ni tillsammans att kunna uträtta underverk.

Vi har listat 3 saker som du bör känna till om Generation Y!

 

  1. En annan syn på work/life balance

För många av oss i generationerna före Generation Y, har work/life balance handlat om att man har försökt få arbetsgivaren att kompensera insatsen man gör i sitt arbete, med någon form av balanserande åtgärd eller aktivitet i sitt privatliv. Det har till exempel kunnat vara extra semesterdagar, att man utnyttjar föräldraledigheten optimalt, eller att man förhandlar sig till övertidsersättning.

Men för Generation Y finns inga vattentäta skott mellan jobb och privatliv/fritid, utan det handlar mer om att hitta ett arbete som fungerar med den typ av liv man vill leva. Flexibla arbetstider, att inte vara bunden till ett visst antal timmar eller en särskild plats är ofta kriterier som står högt i kurs. Dagens teknik öppnar upp för den möjligheten, så varför inte utnyttja den?

Även kulturen i företaget är en viktig faktor. Genom att skapa en hälsosam arbetsplats med ett generöst och varmt klimat där de anställda trivs tillsammans, kan arbetsplatsen till och med i vissa fall komma att upplevas som ”ett andra hem”, mer än ett ställe dit man går enbart för att tjäna sitt levebröd.  (Mer om detta kan du läsa i denna artikel från Forbes.)

 

  1. Glöm att pengar smäller högst

Det finns de som påstår att Generation Y är som giriga vargar med pengar som främsta mål i livet, men det menar vi är långt ifrån sanningen. Strävan efter en tillfredsställande lön är stor, ja, men det handlar mer om att se och hävda sitt rättmätiga värde och att bli kompenserad för sitt arbete. För Generation Y är INTE rädda för att ta i om det behövs – tvärtom! Dock är det viktigt för dem att se vägen framåt, att uppleva att det finns ett faktiskt syfte med deras insats. Många i Generation Y är hungriga och ambitiösa, vill lära sig mycket och snabbt (här kommer otåligheten in), och den egna utvecklingen är viktig.

Det är rätt ovanligt för denna grupp att man tänker sig en lång framtid i bolaget, utan man vill uppåt, framåt och det ska gärna gå fort. Att göra några ”hundår” är inget som avskräcker Generation Y, så länge målet är tydligt och riktningen är klar.

Att feedback är viktigt för Generation Y är vare sig något nytt eller märkligt, med tanke på att de är uppvuxna med teknik och i ett samhällsklimat där nästa like aldrig är mer än en knapptryckning bort. Använd dig av denna insikt! Var noga med att följa upp, återkoppla och berätta vad personen ifråga gör som är bra, och vad som är mindre bra och kanske behöver filas lite på. Det kommer att skapa en medarbetare som känner sig viktig och sedd, och som upplever att den personliga strävan att utvecklas åt rätt håll faktiskt tas tillvara och respekteras. (Här har vi skrivit om hur man kan skapa en feedbackkultur)

 

  1. Låt bli att detaljstyra – visa förtroende

Generation Y har ett rykte om sig att vara ovilliga att lyssna och lära sig, men även det hävdar vi är osant. Kanske grundar sig denna missuppfattning i att personen ifråga gärna vill göra saker och ting på sitt sätt, snarare än att köpa gamla sanningar och ärva tidigare arbets- och tankesätt.

Denna generation är uppfostrad att ifrågasätta för att förstå, och har ofta mycket ”varför-tänk”. Det handlar med andra ord inte om att sätta sig på tvären eller vara samarbetsovillig, utan bottnar i ett genuint intresse av att förstå och att maximera nyttan med det som görs. Kom ihåg – ett tydligt syfte är viktigt för Generation Y.

Vad du som ledare bör tänka på, är därför att visa förtroende och att visa att du litar på medarbetaren och att han eller hon kommer att göra det som behövs för att lösa arbetsuppgiften. Kanske görs det inte på samma sätt som du hade tänkt dig, men våga lita på att det blir bra ändå. Det viktigaste är ju ändå att jobbet faktiskt blir gjort – kanske kan du själv, genom att ta ett steg tillbaka, lära dig något nytt på kuppen.

Lycka till i ditt fortsatta ledarskap!

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2018 All Rights Reserved.