Vad innebär ett inkluderande ledarskap?

Blogg
maj 23, 2018
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Trender kommer och trender går. Ledarskap är ett omdiskuterat ämne i näringslivet och att det är viktigt är det väl ingen tvekan om. Men vad är det för typ av ledarskap som krävs för att leda den nya tidens organisationer? Vi frågade vår nya medarbetare och kollega, Johanne Spjut, proffs på mångfald och inkluderande ledarskap.

Vad innebär egentligen begreppet inkluderande ledarskap? 

Kortfattat skulle man kunna säga att det handlar om förmågan att leda en organisation som består av en smältdegel människor med olika kompetenser, personligheter, drivkrafter och perspektiv. Att utveckla  ett ekosystem där olika perspektiv, tankesätt och personlighets-drag bekräftas och tas tillvara. Ett inkluderande ledarskap bygger på övertygelsen att det inte finns ett rätt svar utan många olika perspektiv.

Varför har det inkluderande ledarskapet blivit så trendigt/viktigt just nu?

Vi lever i en global värld som snurrar allt snabbare. Och för att lyckas idag är innovation och medarbetarnas engagemang avgörande framgångsfaktorer. Forskning visar att mångfald och ett inkluderande ledarskap har en direkt inverkan på produktiviteten. Företag med en inkluderande kultur har:

• 3 x större chans att bli högpresterande
• 6 x större chans att bli mer agila och innovativa
• 8 x större chanser att leverera bra resultat

Vad utmärker en inkluderande ledare?

• de har integritet  och leder alltid utifrån egna och företagets värderingar.
• de är modiga och ödmjuka. Vågar samtidigt utmana status quo.
• de har självinsikt och kan se brister hos sig själva och i systemet
• de är nyfikna utan att värdera
• de visar både kulturell och emotionell intelligens
• de uppmuntrar en kultur av samarbete

Vad bör man tänka på som chef om man vill arbeta mer inkluderande?

Det är en dörr som öppnas inåt, en resa som börjar inom dig själv: det är viktig att ha en god självförståelse och en sund självkänsla för att kunna bekräfta och lyfta andra. Det är också viktigt att ha humanistiska värderingar. Ett inkluderande ledarskap innebär viljan och förmågan att balansera och hantera paradoxer. Det innebär tolerans för tvetydigheter, misstag och konflikter. Ett inkluderande ledarskap kan innebära både “pushing” och “pulling”, man måste kunna leda sida vid sida med sina medarbetare ibland.

Man hör många prata om vikten av mångfald, men hur hänger det ihop med inkludering egentligen?

När man pratar om “Diversity & Inclusion” i affärsvärlden idag, menar man att alla bidrar med olika talanger och egenskaper, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, ålder, trosuppfattning eller könstillhörighet – det handlar om att ta tillvara på alla olika perspektiv och erfarenheter, eftersom det är så innovation uppstår.

Ett inkluderande ledarskap innebär att aktivt planera för allas framgång, dvs att skapa en arbetsmiljö där det finns tillhörighet, respekt för vem du verkligen är och stödjande engagemang från andra, så att du kan göra ditt bästa på jobbet oavsett vem du är.

”Diversity is a minefield. Inclusion is a goldmine!” (Csaba Toth, Developer of Intercultural DISC)

Vilka är dina bästa tips till en chef som vill bli mer inkluderande?

För att vara en bra ledare, måste du vara en bra människa: lär känna dig själv!

De måste ha mod att acceptera olika synvinklar. Och kom ihåg att lyfta andra och att lära nytt tillsammans med andra är både givande och roligt!

Läs gärna mer om forskningen här.

 

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2018 All Rights Reserved.