Executive coaching

Att vara chef innebär att det ställs många, höga och ibland motstridiga krav på dig. Tryck både ovanifrån och underifrån. Dagen ledare förväntas kunna motivera sina medarbetare till stordåd, men också behärska snabba förändringsprocesser, ha hög leveranstakt och tillgänglighet. Gärna i en internationell miljö. Känner du igen dig? Då är du inte ensam.

Vi är certifierade affärscoacher och kan vara ditt bollplank kring ledarskapsfrågor, företagskultur, kommunikation och varumärkesfrågor. Vi hjälper dig att utveckla ditt ledarskap!

Digitalt
1

Executive coaching

Vi hjälper dig att utvecklas i din ledarroll genom individuella coachingsamtal med inriktning på ledarskap, kommunikation och yrkesmässig utveckling.

Vi coachar dig i den omfattning du vill, men vanligast är ett upplägg på mellan fem och tio tillfällen. Du har fri tillgång till din coach via telefon eller mejl under hela perioden och vi ger dig övningar eller arbetsuppgifter mellan sessionerna om du vill det.

2

Interkulturell coaching

Vår internationella ledarskapsstjärna Johanne brinner lite extra för att coacha chefer och medarbetare som arbetar internationellt.

Kanske har du precis kommit till Sverige på ett uppdrag och behöver få koll på läget här, eller så har du kanske ett team som är utspritt över världen och behöver få alla att dra åt samma håll. Dagens globala arbetsmarknad erbjuder en massa möjligheter – men det gäller att navigera rätt.

Johannes mål är att ge insikt och förståelse i hur interkulturella problem visar sig på arbetsplatsen och hur du gör för att hantera dem. Hon hjälper dig också att dra fördel av kulturella skillnader och maximera potentialen i multikulturella team.

Johanne talar flytande svenska, engelska, franska och italienska.

People join companies, but they leave bosses