Hur du presenterar smittar av sig på företagets varumärke

Blogg
november 13, 2019
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

Detta blev vi återigen smärtsamt medvetna om, senast för bara ett par dagar sedan, då vi var på ett frukostseminarium som arrangerades av ett företag som ville berätta om trenderna inom sin bransch. De två som höll i det hela var visserligen trevliga och verkade uppriktigt intresserade av sitt ämne – men resultatet var katastrofalt. Varken innehållet eller framförandet var tillräckligt bra. De verkade oförberedda, de hade inte tänkt igenom vad de ville säga och power pointen var överlastad. Vi gick därifrån, irriterade över att ha kastat bort en timme på något så fullständigt meningslöst och helt förvissade om att absolut aldrig varken anlita eller rekommendera det företaget till någon.

Just det här tillfället var kanske exceptionellt dåligt, men vår erfarenhet är att allt för många underskattar betydelsen av att hålla den här typen frukost- eller lunchseminarier. Men din leverans kommer att stärka eller försvaga ditt och företagets varumärke. Det kommer att innebära att du väcker intresse och kanske drar till dig nya kunder, eller som i vårt fall häromdagen, att dina åhörare faktiskt tar beslutet att absolut inte vare sig rekommendera eller anlita dig och ditt företag.

Det här fenomenet, med oförberedda talare, är rätt vanligt därute, och som vi ser det är det faktiskt rätt obegripligt att inte ledning och medarbetare rustats bättre för den här typen av framträdande.

Glöm inte förberedelserna!

Tidsbrist är en vanlig anledning till risiga dragningar, och förutom det uppenbara, att det snarare handlar om prioriteringar, så är tidsbristen ofta en sanning med modifikation. Men vår fråga är – har ni råd att inte lägga ner tid på detta?

Oavsett hur mycket eller lite tid du har att förbereda dig på, se till att i alla fall tänka igenom följande:

Syfte – Vad vill du uppnå? Vad ska åhörarna veta, tycka, känna, göra?

Målgrupp – Vilka pratar du med? Vilka förkunskaper har de? Vad är viktigt för dem? Varför ska de bry sig om det du pratar om? Vilken inställning har de troligen till det du kommer att prata om?

Prioritera – Vilket är ditt huvudbudskap? Vilka är dina Key-take-aways?

Strategi – Vilka kommunikationsverktyg kan hjälpa dig att nå fram? Exempel? Historier? Referenser? Undersökningar? Statistik?

Inledning – Inledningen ska vara en intresseväckare som ger dig en positiv start in i ditt anförande. Kanske något aktuellt, ett exempel, en överraskning, ett påstående eller en fråga.

Avslutning – Avslutningen är din chans att påverka och lämna önskat avtryck. Kort och kärnfullt ska det vara. Efter ev. frågestund, kan du upprepa din tidigare avslutning.

Hjälpmedel – Stolpar? Headset? White board, Blädderblock? Power Point? Handouts? Pennor? Dator? Projektor? Vad gör jag om tekniken strular?

Q&A, oförberedda situationer – Tänk igenom vilka frågor, synpunkter och invändningar du kan få och förbered hur du svarar på dessa.

Vi hjälper dig!

Hör gärna av dig till oss om du är en av alla som håller frukostseminarier eller andra typer av dragningar. Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar i presentationsteknik, strategisk kommunikation och individuell talarträning.

Läs gärna mer om vår kommunikationsträning här!

Relaterade Inlägg

Blogg
april 24, 2023

Drömchefens egenskaper där LYSSNA är den viktigaste

Kraven på dagens ledare är många och kommer från alla håll och kanter; uppifrån, utifrån och inifrån. Det är inte lätt att vara en…
Blogg
mars 31, 2023

TEDxStockholm presenterar åtta idéer och åtta talare

De flesta av er har säkert någon gång lyssnat på ett TED talk, vi har inspirerats och fascinerats av fantastiska talare som Simon Sinek,…
Följ oss
©2019 All Rights Reserved.