Vill du bli en gigare?

Resurser
Pia Lanneberg

Expert inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete

februari 2, 2022
Se till att du kan svara på de här frågorna!

Frilansare, egenföretagare eller projektanställd…

Se till att du kan svara på de här frågorna!

 • Vad ska du göra och varför?

 • Varför passar det att starta just nu?

 • Vilket eller vilka problem löser du?

 • På vilket sätt är det du gör relevant?

 • För vem/vilka gör du det?

 • Vad är viktigt för dem (din målgrupp)? Var skaver det mest?

 • Vad säljer du egentligen, bortom själva nyttan/funktionen av tjänsten eller produkten?

 • Vad kommer kunderna att säga till sina vänner om din produkt eller tjänst?

 • Hur kan du addera mer värde?

 • Hur kommer kunderna att hitta dig?

 • Vad är det absolut roligaste du vet och hur kan du använda det för att bidra till dina kunders målsättning?

 • Vilka är dina 3 - 5 största styrkor?

 • Vilka svagheter kan stå i vägen för dig om du inte tar tag i dem?

 • Vad är framgång för dig? Hur vet du att du har lyckats?

 • Hur ser din situation ut om: ett år, två år, fem år?

 • Vad är viktigt för dig?

 • Vad kan andra förvänta sig av dig? Vad kan de räkna med?

 • Vad skiljer dig från andra?

 • Vad vill du bli välkänd och uppskattad för?

 • Vilka är de största enskilda kritiska framgångsfaktorerna? (Det som är avgörande för om du lyckas?)

Relaterade resurser

Resurser
februari 2, 2022

Checklista: Har du ett starkt personligt varumärke?

Resurser
februari 2, 2022

Checklista: Har du en stark LinkedIn-profil?

Följ oss
©2022 All Rights Reserved.